Knižní publikace

2024

Zpráva o alkoholu v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-334-7 (online, PDF)

Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-333-0 (online, PDF)

Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2024-2026; ISBN 978-80-7440-335-4 (on-line, PDF) 

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-336-1 (online, PDF)

2023

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022; ISBN 978-80-7440-311-8 (online, PDF)

Psychedelika v České republice; ISBN 978-80-7440-307-1 (on-line; PDF)

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025; ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF)

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-321-7 (online, PDF)

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-320-0 (online, PDF)

Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022; ISBN 978-80-7440-318-7 (on-line; PDF)

Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025; samostatná příloha Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025; ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF)

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-323-1 (online, PDF)

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023; ISBN 978-80-7440-324-8 (online, PDF)

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice; ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF)

 

 

2022

 

Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-301-9 (on-line; PDF)

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022; ISBN 978-80-7440-306-4 (on-line; PDF)

Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020; ISBN 978-80-7440-297-5 (on-line; PDF)

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024; ISBN 978-80-7440-299-9 (2., upravené vydání, on-line; PDF)

Zpráva o nelelgálních drogách v České republice 2021; ISBN 978-80-7440-274-6 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-279-1 (brožovaná vazba)

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021;  ISBN 978-80-7440-293-7 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-294-4 (brožovaná vazba)

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021; ISBN 978-80-7440-292-0 (on-line; PDF)

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021; ISBN 978-80-7440-295-1 (on-line; PDF)

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022;  ISBN 978-80-7440-296-8 (on-line; PDF), ISBN 978-80-7440-298-2 (brožovaná vazba)

2021

Zpráva o alkoholu v České republice 2021; ISBN 978-80-7440-275-3 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-280-7 (brožovaná vazba)

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021; ISBN 978-80-7440-276-0 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-281-4 (brožovaná vazba)

Evropské kurikulum prevence; ISBN 978-80-7440-266-1 (on-line; PDF)

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021; ISBN 978-80-7440-287-6 (2., upravené vydání,on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-284-5 (brožovaná vazba)

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb; ISBN 978-80-906148-9-5 (on-line; PDF)

Koncepce rozvoje adiktologických služeb; ISBN 978-80-7440-271-5 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-282-1 (brožovaná vazba)

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021; ISBN 978-80-7440-277-7 (on-line; PDF); ISBN 978-80-7440-285-2 (brožovaná vazba)

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019; ISBN 978-80-7440-265-4 (on-line; PDF)

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020; ISBN 978-80-7440-267-8 (on-line; PDF)

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020; ISBN 978-80-7440-269-2 (on-line; PDF)

Dotazníková studie Lékaři ČR 2020 se zaměřením na problematiku závislostí; ISBN 978-80-7440-270-8 (on-line; PDF)

Drug Situation in the Czech Republic in 2019; ISBN: 978-80-7440-272-2 (on-line; PDF)

2020

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022; ISBN 978-80-7440-246-3 (on-line; PDF)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019; ISBN 978-80-7440-254-8

Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik; ISBN 978-80-7440-251-7 (on-line; PDF)

Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému; ISBN 978-80-7440-221-0 (on-line; PDF)

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019; ISBN 978-80-7440-248-7 (on-line; PDF)

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021; ISBN 978-80-7440-247-0 (on-line; PDF)

Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog. Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v letech 2002-2005. Elektronický zdroj, původně r. 2009, znovu zpřístupněný v r. 2020. ISBN 978-80-7440-003-2 (on-line; PDF)

NTORS Po pěti letech. Elektronický zdroj, původně r. 2009, znovu zpřístupněný v r. 2020. ISBN 978-80-7440-004-9 (on-line; PDF)

 

2019

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027;  ISBN 978-80-7440-231-9 (brožováno; zveřejněno PDF)

National Strategy to Prevent and Reduce the Harm Associated with Addictive Behaviour 2019-2027; ISBN 978-80-7440-249-4 (on-line; PDF)

Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty; ISBN 978-80-7440-230-2 (on-line; PDF)

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR; ISBN 978-80-7440-232-6 (on-line; PDF)

Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog; ISBN 978-80-7440-221-0 (brožováno; zveřejněno PDF)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018; ISBN 978-80-7440-237 (brožováno; zveřejněno PDF)

Drug situation in the Czech Republic in 2018; ISBN 978-80-7440-245-6 (brožováno; zveřejněno PDF)

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018; ISBN 978-80-7440-229-6 (brožováno; zveřejněno PDF)

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017; ISBN 978-80-7440-223-4 (on-line; PDF)

2018

Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě;  ISBN 978-80-7440-194-7.

Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu; ISBN 978-80-7440-178-7

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017; ISBN 978-80-7440-219-7

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017; ISBN 978-80-7440-210-4

2017

Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují.  ISBN 978-80-7440-175-6 

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016;  ISBN 978-80-7440-204-3 

Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb; ISBN 978-80-7440-158-9 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016; ISBN 978-80-7440-200-5

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016; ISBN 978-80-7440-182-4

2016

Modely závislosti; West, R. ISBN 978-80-7440-157-2  

Krátká intervence pro uživatele konopí; Andrlová, K., Maierová, E., Myšáková, K., Grepl, M., Chovancová, F. ISBN 978-80-7440-137-4 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015; ISBN 978-80-7440-156-5

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015; ISBN 978-80-7440-151-0

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015; Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-176-3 

Česká protidrogová politika a její koordinace; informační leták - bez ISBN  

Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace; Nerud M., Kiššová L., Dárek D., Mravčík V., Grohmannová K.; ISBN 978-80-7440-150-3  

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014; Kiššová, L., Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-135-0

 

2015

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014; ISBN 978-80-7440-134-3

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014; ISBN 978-80-7440-126-8

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (zpráva; 2014); ISBN 978-80-7440-111-4

Gambling in the Czech Republic (report; 2014); ISBN 978-80-7440-116-9

Seznam a definice výkonů drogových služeb; revize 1.1.; Kolektiv autorů; ISBN 80-86734-81-1  

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013; Kiššová, L., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-122-0   

2014

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí; Šefránek, M.; ISBN 978-80-7440-103-9

Mezinárodní standardy prevence užívání drog; UNODC; ISBN 978-7440-097-1 

Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her, Příručka pro obce a jejich zastupitele; Vacek, J.; ISBN 978-80-7440-102-2 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Výsledky průzkumu v České republice v roce 2011; Chomynová, P., Csémy, L., Grolmusová, L., Sadílek, P.; ISBN 978-80-7440-101-5 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013; ISBN 978-80-7440-109-1

2013 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-110-7

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2012; Kiššová, L., Mravčík, V., Chmelová, E., Dárek, D.; ISBN 978-80-7440-095-7 

2013

Tichá revoluce: Praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých zemích světa; Rosmarin, A., Eastwood, N.; ISBN 978-80-7440-083-4 

Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví: Skrytá epidemie hepatitidy typu C; Globální komise pro protidrogovou politiku; ISBN 978-7440-082-7  

Přehled problémového hráčství v Evropě; Griffiths, M.; ISBN 978-80-7440-085-8  

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek; Nepustil, P., Szotáková, M. a kol.; ISBN 978-80-7440-076-6 

Koncepční rámec škodlivého hráčství; The Ontario Problem Gambling Research Centre (OPGRC); ISBN 978-80-7440-084-1

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012; ISBN: 978-80-7440-077-3  

2012 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-078-0

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015; pracovní materiál bez ISBN  

2012

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Situace v ČR: analýza informačních zdrojů; Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A; ISBN 978-80-7440-072-8 

Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - identifikace a analýza zdrojů dat; Nechanská, B., Mravčík, V., Popov, P.; ISBN 978-80-7440-073-5  

Hledání rovnováhy - koncepce protidrogové politiky v České republice; Csete, J.; ISBN 978-80-7440-066-7 

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog - příklady dobré praxe a využití v členských státech EU; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost; ISBN 978-80-7440-065-0

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe; Williams, R. J., West, B. L., Simpson, R. I.; ISBN 978-80-7440-096-4  

Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog;  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost; ISBN 978-80-7440-064-3 

Komunitní spolupráce při zajištění prevence rizik v prostředí taneční scény; Kandler, M.; ISBN 978-80-7440-060-5  

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008; Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M.; ISBN 978-80-7440-052-0

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011; ISBN 978-80-7440-067-4 

2011 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-069-8

2011

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959; Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J.; ISBN 978-80-7440-048-3

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010; ISBN 978-80-7440-056-8  

2010 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-057-5

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-051-3  

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-045-2 

National Drug Policy Strategy for the period 2010 to 2018; ISBN 978-80-7440-049-0

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-043-8 

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-044-5 

2010

Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě; Schulte, B., Thane, K., Rehm, J., Uchtenhagen, A., Stöver, H., Degkwitz, P., Reimer, J., Haasen, Ch. ISBN 978-80-7440-042-1 

Efektivní regulace užívání marihuany. Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí. Příručka pro terapeuty; Turning Point Alcohol and Drug Centre; ISBN 978-80-7440-041-4 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009; ISBN 978-80-7440-034-6

2009 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-035-3

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009; pracovní dokument bez ISBN  

2009

Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti; Gossop, M.; ISBN 978-80-87041-81-9 

Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy - Zaostřeno na buprenorfin a metadon; Pharmacom Media;ISBN 978-80-87041-69-7 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007.; Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P.; ISBN 978-80-87041-94-9

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008; ISBN 978-80-87041-99-4 

2008 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-7440-015-5

2008

Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí. Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo. Uhl, A. ISBN 978-80-87041-39-0

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007; ISBN 978-80-87041-46-8      

2007 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-87041-47-5

2007

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumné poznatky;McGrath, Y., Sumnall, H., McVeigh, J., Bellis, M.; ISBN 978-80-87041-16-1 

Buprenorfin - rozbor kritických otázek; Verster, A., Bunning, E.; ISBN 978-80-87041-11-6 

Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog; Preston, A., Malinowski, A. a Šefránek, M. (editor českého přepracovaného vydání). ISBN 978-80-87041-28-4

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006; ISBN 978-80-87041-22-2

2006 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 978-80-87041-23-9

2006

Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností; Lines, R., Jürgens, R., Betteridge, G., Stöver, H., Laticevschi, D., Nelles, J.; ISBN 80-86734-79-X 

Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction. Světová zdravotnická organizace (WHO). ISBN 80-86734-76-5  

Seznam a definice výkonů drogových služeb (2006); kolektiv autorů; ISBN 80-86734-81-1; již neaktuální - nepoužívejte pro vykazování výkonů v dotačním řízení Úřadu vlády ČR. 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003; Csémy, L., Lejčková (Chomynová), P., Sadílek, P.; ISBN 80-86734-94-3 

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu; Sadílek, P., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-89-7 

Tanec a drogy; Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L.; ISBN 80-86734-77-3

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005; ISBN 80-86734-99-4 

2005 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 80-87041-00-3

2005

Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog; Světová zdravotnická organizace (WHO); ISBN 80-86734-74-9 

Drogy a drogová závislost: Vzájemné propojení výzkumu, politiky a praxe - dosud získané zkušenosti a rýsující se výzvy; Hartnoll, R.; ISBN 80-86734-45-5  

Užívání drog v EU - legislativní přístupy; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost;ISBN 80-86734-50-1 

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí; Trimbos Institute; ISBN 80-86734-38-2  

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003; Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M.; ISBN 80-86734-39-0  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004; ISBN 80-86734-59-5

2004 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 80-86734-60-9

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006; ISBN 80-86734-56-0 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009; 80-86734-39-0 

National Drug Policy Strategy for the period 2005-2009 - The Czech Republic; ISBN 80-86734-40-4

Protidrogový akční plán EU na období 2005-2008; ISBN 80-86734-57-9   

Protidrogová strategie EU na období 2005-2012; ISBN 80-86734-64-1  

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004; ISBN 80-86734-73-0

2004

Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika; Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-26-9  

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; Lejčková (Chomynová), P., Mravčík, V., Radimecký, J. ISBN 80-86734-14-5

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování; Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M., Šejvl, J. ISBN 80-86734-37-4 

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních; Dolanská, P., Korčišová (Petrošová), B., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-16-1

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003; ISBN 80-86734-25-0    

2003 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation; ISBN 80-86734-29-3

2003

Vězeňství a nelegální drogy. Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích; Miovský, M, Spirig, H., Havlíčková, M. (eds.); ISBN 80-86734-03-X  

Drogy a drogové závislosti; studijní monografie, 93 kapitol ve 2 dílech; Kalina a kol.; ISBN 80-86734-05-6

Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball Sampling); Rada Evropy; ISBN 80-86734-08-0    

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby; Verster, A., Buning, E.; ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce)  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002; ISBN 80-86734-06-4

2002 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation (document for EMCDDA; without ISBN)

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci; ISBN 80-86734-09-9

2002

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2001; ISBN 80-238-9912-0

2001 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation (document for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction /EMCDDA/, without ISBN)

2001

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Kalina K. a kol. © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.