Knižní publikace vydané od r. 2001 - dosud

2020

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019; ISBN 978-80-7440-248-7

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021; ISBN 978-80-7440-247-0

Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog. Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v letech 2002-2005; e-Publikace původně vydaná v r. 2009, znovu zveřejněná v r. 2020. ISBN 978-80-7440-003-2

NTORS Po pěti letech. Britská národní výzkumná studie výsledků léčby - změny v užívání návykových látek, zdravotním stavu a kriminálním chování během pětiletého období po nástupu léčby. e-Publikace původně vydaná v r. 2009, znovu zveřejněná v r. 2020. ISBN 978-80-7440-004-9.

2019

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027; Sekretariít Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-231-9

Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty; Olivier Simon, René Stamm, Robert Hämmig, Valérie Junod a Expertní skupina Pompidou Group Rady Evropy pro regulační rámec léčby závislosti na opioidech a léčby opioidními agonisty. Editor českého vydání: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.; ISBN 978-80-7440-230-2

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR; Mravčík, V., Janíková, B., Dlouhý, P.; ISBN 978-80-7440-232-6.

Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog; kolektiv, ISBN 978-80-7440-221-0.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017; Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-223-4.

2018

Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě; Torrens M., Mestre-Pintó J-I.,Domingo-Salvany A., ISBN 978-80-7440-194-7.

Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu; ISBN 978-80-7440-178-7

2017

Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují. Global Commission on Drug Policy. ISBN 978-80-7440-175-6. 

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016; Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-204-3. 

2016

Modely závislosti; West, R. ISBN 978-80-7440-157-2.  

Krátká intervence pro uživatele konopí; Andrlová, K., Maierová, E., Myšáková, K., Grepl, M., Chovancová, F. ISBN 978-80-7440-137-4 

Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb; Drbohlavová, B., Mravčík, V. ISBN 978-80-7440-158-9

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015; Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T.; ISBN 978-80-7440-176-3. 

Česká protidrogová politika a její koordinace; informační leták - bez ISBN.  

Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace; Nerud M., Kiššová L., Dárek D., Mravčík V., Grohmannová K.; ISBN 978-80-7440-150-3.  

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014; Kiššová, L., Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T. ISBN 978-80-7440-135-0. 

2015

Seznam a definice výkonů drogových služeb; revize 1.1.; Kolektiv autorů. ISBN 80-86734-81-1  

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013; Kiššová, L., Dárek, D., Klíma, T. ISBN 978-80-7440-122-0.   

2014

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí; Šefránek, M.; ISBN 978-80-7440-103-9.

Mezinárodní standardy prevence užívání drog; UNODC; ISBN 978-7440-097-1.  

Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her. Příručka pro obce a jejich zastupitele; Vacek, J.; ISBN 978-80-7440-102-2. 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2011. Chomynová, P., Csémy, L., Grolmusová, L., Sadílek, P.   

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2012; Kiššová, L., Mravčík, V., Chmelová, E., Dárek, D.; ISBN 978-80-7440-095-7. 

2013

Tichá revoluce: Praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých zemích světa; Rosmarin, A., Eastwood, N.; ISBN 978-80-7440-083-4. 

Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví: Skrytá epidemie hepatitidy typu C; Globální komise pro protidrogovou politiku; ISBN 978-7440-082-7.  

Přehled problémového hráčství v Evropě; Griffiths, M. ISBN 978-80-7440-085-8.  

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek; Nepustil, P., Szotáková, M. a kol. ISBN 978-80-7440-076-6. 

Koncepční rámec škodlivého hráčství; The Ontario Problem Gambling Research Centre (OPGRC); ISBN 978-80-7440-084-1.   

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015. Pracovní materiál bez ISBN.  

2012

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Situace v ČR: analýza informačních zdrojů; Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A; ISBN 978-80-7440-072-8. 

Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - identifikace a analýza zdrojů dat; Nechanská, B., Mravčík, V., Popov, P.; ISBN 978-80-7440-073-5.  

Hledání rovnováhy - koncepce protidrogové politiky v České republice; Csete, J.; ISBN 978-80-7440-066-7. 

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog - příklady dobré praxe a využití v členských státech EU; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost; ISBN 978-80-7440-065-0

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe; Williams, R. J., West, B. L., Simpson, R. I.; ISBN 978-80-7440-096-4.  

Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog;  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost; ISBN 978-80-7440-064-3. 

Komunitní spolupráce při zajištění prevence rizik v prostředí taneční scény; Kandler, M.; ISBN 978-80-7440-060-5.  

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008; Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M.; ISBN 978-80-7440-052-0. 

2011

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959; Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J.; ISBN 978-80-7440-048-3.  

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-051-3.  

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-045-2. 

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-043-8. 

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009; Kiššová, L. (ed.); ISBN 978-80-7440-044-5. 

2010

Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě. Schulte, B., Thane, K., Rehm, J., Uchtenhagen, A., Stöver, H., Degkwitz, P., Reimer, J., Haasen, Ch. ISBN 978-80-7440-042-1. https://www.drogy-info.cz/publikace/navykove-latky/monografie/prehled-ucinnosti-intervenci-protidrogove-lecby-v-evrope/ monografie

Efektivní regulace užívání marihuany. Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí. Příručka pro terapeuty; Turning Point Alcohol and Drug Centre; ISBN 978-80-7440-041-4. 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009. Pracovní dokument bez ISBN.  

2009

Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti; Gossop, M.; ISBN 978-80-87041-81-9. 

Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy - Zaostřeno na buprenorfin a metadon; Pharmacom Media. ISBN 978-80-87041-69-7. 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007.; Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. ISBN 978-80-87041-94-9. 

2008

Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí. Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo. Uhl, A. ISBN 978-80-87041-39-0.  

2007

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumné poznatky;McGrath, Y., Sumnall, H., McVeigh, J., Bellis, M.; ISBN 978-80-87041-16-1. 

Buprenorfin - rozbor kritických otázek; Verster, A., Bunning, E.; ISBN 978-80-87041-11-6. 

Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog; Preston, A., Malinowski, A. a Šefránek, M. (editor českého přepracovaného vydání). ISBN 978-80-87041-28-4.   

2006

Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností; Lines, R., Jürgens, R., Betteridge, G., Stöver, H., Laticevschi, D., Nelles, J.; ISBN 80-86734-79-X. 

Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction. Světová zdravotnická organizace (WHO). ISBN 80-86734-76-5.  

Seznam a definice výkonů drogových služeb; kolektiv autorů; ISBN 80-86734-81-1; již neaktuální. Aktuální je druhé přepracované vydání, které bylo vydáno pouze jako pracovní dokument bez ISBN - Seznam a definice výkonů drogových služeb - revize 1.2, rok vydání 2018

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003; Csémy, L., Lejčková (Chomynová), P., Sadílek, P.; ISBN 80-86734-94-3. 

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu; Sadílek, P., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-89-7. 

Tanec a drogy; Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L.; ISBN 80-86734-77-3. 

2005

Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog; Světová zdravotnická organizace (WHO); ISBN 80-86734-74-9. 

Drogy a drogová závislost: Vzájemné propojení výzkumu, politiky a praxe - dosud získané zkušenosti a rýsující se výzvy; Hartnoll, R.; ISBN 80-86734-45-5.  

Užívání drog v EU - legislativní přístupy; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost;ISBN 80-86734-50-1. 

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí; Trimbos Institute; ISBN 80-86734-38-2.  

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003; Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M.; ISBN 80-86734-39-0.  

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006; ISBN 80-86734-56-0. 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009; 80-86734-39-0. 

Protidrogový akční plán EU na období 2005-2008; ISBN 80-86734-57-9.   

Protidrogová strategie EU na období 2005-2012; ISBN 80-86734-64-1.  

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004; ISBN 80-86734-73-0.

2004

Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika; Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-26-9.  

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; Lejčková (Chomynová), P., Mravčík, V., Radimecký, J. ISBN 80-86734-14-5.

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování; Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M., Šejvl, J. ISBN 80-86734-37-4. 

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních; Dolanská, P., Korčišová (Petrošová), B., Mravčík, V.; ISBN 80-86734-16-1.    

2003

Vězeňství a nelegální drogy. Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích; Miovský, M, Spirig, H., Havlíčková, M. (eds.); ISBN 80-86734-03-X.  

Drogy a drogové závislosti; studijní monografie, 93 kapitol ve 2 dílech; Kalina a kol.; ISBN 80-86734-05-6.

Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball Sampling); Rada Evropy; ISBN 80-86734-08-0.    

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby; Verster, A., Buning, E.; ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce).  

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci; ISBN 80-86734-09-9. Knižní publikace pro neaktuálnost již není ke stažení v PDF.

2001

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Kalina K. a kol. © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4. Hesla z glosáře jsou na stránce drogy-info.cz používána jako klíčová slova u článků.

 

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice vychází každoročně v prvním pololetí roku. Je vydávána od roku 2014. Zpracovatelem je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice vychází každoročně ve druhém pololetí roku. Je vydávána od roku 2002. Zpracovatelem je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Výroční zprávy týkající se problematiky užívání alkoholu a tabáku jsou zpracovávány ve Státním zdravotním ústavu a najdete je v sekci věnované podpoře zdraví - Tabák a alkohol.

 

 


TOPlist