Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému

Příručka Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému byla původně vydána v říjnu 2017 pod titulem Health and social responses to drug problems: a European Guide je dostupná na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti v angličtině, ruštině a španělštině. 

Průvodce poskytuje referenční bod pro plánování a realizaci zdravotních a sociálních opatření zaměřených na řešení drogové problematiky v Evropě. Optimální intervenční opatření budou záviset na konkrétním drogovém problému, kontextu, v němž tento problém existuje, a typech intervencí, jež přicházejí v úvahu a jsou společensky akceptovatelné. Tato publikace poskytuje zásadní informace o některých z nejožehavějších drogových problémů v Evropě a o dostupných intervenčních opatřeních, čímž chce všem, kdo se podílejí na řešení těchto problémů, pomoci při koncipování nových programů a při zdokonalování těch stávajících.

 

Obsah

  • Koncepční rámec tvorby zdravotních a sociálních opatření zaměřených na řešení drogového problému
  • Problémy související s jednotlivými typy nebo vzorci užívání drog
  • Řešení potřeb konkrétních skupin
  • Intervenční opatření v jednotlivých kontextech
  • Podpora úspěšné implementace

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.