Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR

Metodika Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR obsahuje standardy týkající se úmrtí v souvislosti s drogami, a to z hlediska drogového epidemiologa, soudního lékaře, soudního toxikologa a policisty.
Publikace je určena odborníkům - policistům, lékařům, toxikologům, epidemiologům - i držitelům rozhodovacích pravomocí v dané oblasti. Seznamuje čtenáře s definicí drogového úmrtí, metodami jejich identifikace, správným vyšetřením a analytickým postupem, které jsou nejefektivnější při odhalování fatálních následků zneužívání drog. Poslední kapitola obsahuje stručný souhrn vývoje počtu smrtelných předávkování na jednotlivé skupiny drog od roku 1998, kdy byl systém monitorování drogových úmrtí v ČR spuštěn.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.