Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR

Metodika Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR obsahuje standardy týkající se úmrtí v souvislosti s drogami, a to z hlediska drogového epidemiologa, soudního lékaře, soudního toxikologa a policisty.
Publikace je určena odborníkům - policistům, lékařům, toxikologům, epidemiologům - i držitelům rozhodovacích pravomocí v dané oblasti. Seznamuje čtenáře s definicí drogového úmrtí, metodami jejich identifikace, správným vyšetřením a analytickým postupem, které jsou nejefektivnější při odhalování fatálních následků zneužívání drog. Poslední kapitola obsahuje stručný souhrn vývoje počtu smrtelných předávkování na jednotlivé skupiny drog od roku 1998, kdy byl systém monitorování drogových úmrtí v ČR spuštěn.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage