Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR

Metodika Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR obsahuje standardy týkající se úmrtí v souvislosti s drogami, a to z hlediska drogového epidemiologa, soudního lékaře, soudního toxikologa a policisty.
Publikace je určena odborníkům - policistům, lékařům, toxikologům, epidemiologům - i držitelům rozhodovacích pravomocí v dané oblasti. Seznamuje čtenáře s definicí drogového úmrtí, metodami jejich identifikace, správným vyšetřením a analytickým postupem, které jsou nejefektivnější při odhalování fatálních následků zneužívání drog. Poslední kapitola obsahuje stručný souhrn vývoje počtu smrtelných předávkování na jednotlivé skupiny drog od roku 1998, kdy byl systém monitorování drogových úmrtí v ČR spuštěn.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist