Metodika

Podstránky

Evropské kurikulum prevence

Příručka pro rozhodovatele, tvůrce názorů a tvůrce politik v oblasti vědecky podložené prevence užívání návykových látek; překlad z angličtiny. ISBN 978-80-7440-266-1 (online; pdf). 

Čtěte více

Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik

Překlad z angličtiny. ISBN 978-80-7440-251-7

Čtěte více

Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému

Publikace původně vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislosti (EMCDDA). ISBN českého vydání: ISBN 978-80-7440-224-1.

Čtěte více

Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog

Metodická příručka. ISBN 978-80-7440-221-0.

Čtěte více

Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu

Překlad německé metodické příručky z roku 2017 obsahuje doporučené postupy pro léčbu uživatelů metamfetaminu (pervitinu). ISBN českého vydání: 978-80-7440-178-7.

Čtěte více

Krátká intervence pro uživatele konopí

Krátká intervence pro uživatele konopí. Metodika. Andrlová, K., Maierová, E., Myšáková, K., Grepl, M., Chovancová, F. ISBN 978-80-7440-137-4.

Čtěte více

Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her

Čtěte více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Metodická příručka. Nepustil, P., Szotáková, M. a kol. ISBN: 978-80-7440-076-6.
Čtěte více

Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog

Metodická příručka Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog obsahuje překlad metodického pokynu původně vydaného v r. 2011. ISBN českého vydání: 978-80-7440-064-3. 
Čtěte více

Komunitní spolupráce ... v prostředí taneční scény

Komunitní spolupráce při zajištění prevence rizik v prostředí taneční scény. Kandler, M. ISBN 978-80-7440-060-5.
Čtěte více

Efektivní regulace užívání marihuany (metodická příručka pro terapeuty)

Efektivní regulace užívání marihuany - Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí. Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R. ISBN 978-80-7440-041-4.
Čtěte více

Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy

Publikace obsahuje dostupné informace o lékových interakcích mezi buprenorfinem, metadonem a různými běžnými současně předepisovanými léky. ISBN 978-80-87041-69-7.
Čtěte více

Průvodce léčbou v terapeutické komunitě

Průvodce léčbou v terapeutické komunitě - praktická příručka pro uživatele drog. Preston, a., Malinowski, A. a Šefránek, M. ISBN 978-80-87041-28-4.
Čtěte více

Seznam a definice výkonů drogových služeb (2006)

Seznam a popis výkonů poskytovaných drogovými službami v České republice, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. Knižní publikace vydaná v r. 2006 (ISBN 80-86734-81-1). - Pro účely dotačního řízení již NEPLATNÉ.
Čtěte více

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - Příručka o efektivní školní drogové prevenci (vydána ve spolupráci s o.s. SANANIM v rámci projektu Evropská zdravá škola a drogy podpořeném MŠMT). ISBN: 80-86734-38-2.
Čtěte více

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR - Stručný souhrn a manuál pro monitorování. Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M. a Šejvl, J., ISBN 80-86734-37-4.
Čtěte více

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních, Dolanská, P., Korčišová, B., Mravčík, V. ISBN 80-86734-16-1.
Čtěte více

Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule

Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule - Snowball Sampling. Hartnoll, R., Griffith, P., Taylor, C., Hendricks, V., Blanken, P., Nolimal, D., Weber, I., Toussirt, M., Ingold, R. ISBN 80-86734-08-0.
Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.