Odborné publikace a časopis

Všechny neperiodické i periodické publikace připravené k vydání Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti či Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády České republiky. Publikace jsou ve formátu PDF.

Podstránky

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.