Odborné publikace a časopis

Všechny neperiodické i periodické publikace připravené k vydání Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti či Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády České republiky. Publikace jsou ve formátu PDF.

Podstránky