Aktuality

Sledujte Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021

Konferenci Nelegální návykové látky 2021, která se koná ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 9 do 14 hod., je možno sledovat živě prostřednictvím platformy Zoom. Následně pak ze záznamu na YouTube. Konferenci pořádá Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Odkazy pro sledování konference (klikněte na šipku pro pokračování zprávy):

Čtěte více

Dotační řízení 2022

Na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) byla zveřejněna Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.

Uzávěrka lhůty pro zpracování a odeslání žádostí: 31. říjen 2021.

Čtěte více

Výpadek přípravku Champix

V současnosti - červenec 2021 - dochází k celosvětovému výpadku u přípravku Champix, informovala Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Čtěte více

Poslední rozloučení s Tomášem Zábranským

Poslední rozloučení s naším spolupracovníkem MUDr. Tomášem Zábranským, Ph.D., se konalo 20. července 2021. Smuteční obřad v Krematoriu Strašnice byl veřejný. Pozůstalí děkují přátelům a kolegům za účast na pohřbu a na Vzpomínkovém setkání.

Čtěte více
« 1 2 3 4 7 10 13 »

TOPlist