Novinky

Dotační řízení 2022

Na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) byla zveřejněna Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.

Uzávěrka lhůty pro zpracování a odeslání žádostí: 31. říjen 2021.

Čtěte více
« 1 2 3 4 5 7 10 13 15 »