Novinky

Dotační řízení 2022

Na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) byla zveřejněna Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.

Uzávěrka lhůty pro zpracování a odeslání žádostí: 31. říjen 2021.

Čtěte více

Výpadek přípravku Champix

V současnosti - červenec 2021 - dochází k celosvětovému výpadku u přípravku Champix, informovala Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Čtěte více

Poslední rozloučení s Tomášem Zábranským

Poslední rozloučení s naším spolupracovníkem MUDr. Tomášem Zábranským, Ph.D., se konalo 20. července 2021. Smuteční obřad v Krematoriu Strašnice byl veřejný. Pozůstalí děkují přátelům a kolegům za účast na pohřbu a na Vzpomínkovém setkání.

Čtěte více
« 1 2 3 4 5 6 7 9 13 16 »