Nikotinové sáčky již nebudou dostupné dětem a mladistvým

, rubrika Novinky

Novelizace zákona č. 65/2017 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Dne 8. března 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Novela zavedla pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu hrozí prodejci peněžitý postih.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.