Časopis Zaostřeno

Vydavatelem časopisu je Úřad vlády České republiky. Vydávání zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí úřadu. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 14088. 

Titul Zaostřeno na drogy vycházel v letech 2003-2014 (12 ročníků) jako dvouměsíčník; tištěná verze má ISSN 1214-1089. On-line verze: ISSN 2788-2594. ISSN pro elektronickou verzi bylo přiděleno zpětně, není proto v jednotlivých výtiscích uváděno v tiráži.

Od r. 2015 v nové grafické úpravě je periodikum vydáváno pod titulem Zaostřeno; tištěná verze má ISSN 2336-8241. Je vydávána nejméně dvakrát ročně. On-line verze: ISSN 2788-2608. ISSN číslo pro elektronickou verzi je v tiráži uváděno od ročníku 2023.

Poznámka: Tisk čísel 4-6 ročníku 2022 dosud tiskem nevyšla (stav k 22. 5. 2023).

Všechna dosud vydaná čísla ZaostřenoZaostřeno na drogy jsou k dispozici v elektronické podobě (PDF) na této webové stránce. Jejich seznam najdete pod záložkou Seznam publikací. Některá čísla jsou vydávána i v anglické verzi, pracovně nazývané Focused (původně Focused on Drugs).

Odpovědnou redaktorkou tištěné verze je Mgr. Lucie Grolmusová. Za zveřejnění on-line verze odpovídá editorka webových stránek Ing. Eva Franková. Kontaktní informace jsou uvedeny v zápatí webu.

Podstránky

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.