Časopis Zaostřeno

Vydavatelem časopisu je Úřad vlády České republiky. Vydávání zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí úřadu. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 14088. 

Titul Zaostřeno na drogy vycházel v letech 2003-2014 (12 ročníků) jako dvouměsíčník; tištěná verze má ISSN 1214-1089. On-line verze: ISSN 2788-2594. ISSN pro elektronickou verzi bylo přiděleno zpětně, není proto v jednotlivých výtiscích uváděno v tiráži.

Od r. 2015 v nové grafické úpravě je periodikum vydáváno pod titulem Zaostřeno; tištěná verze má ISSN 2336-8241. Je vydávána nejméně dvakrát ročně. On-line verze: ISSN 2788-2608. ISSN číslo pro elektronickou verzi je v tiráži uváděno od ročníku 2023.

Všechna dosud vydaná čísla ZaostřenoZaostřeno na drogy jsou k dispozici v elektronické podobě (PDF) na této webové stránce. Jejich seznam najdete pod záložkou Seznam publikací. Některá čísla jsou vydávána i v anglické verzi, pracovně nazývané Focused (původně Focused on Drugs).

Odpovědnou redaktorkou tištěné verze je Mgr. Lucie Grolmusová. Za zveřejnění on-line verze odpovídá editorka webových stránek Ing. Eva Franková. Kontaktní informace jsou uvedeny v zápatí webu.

Podstránky

2023 - Zaostřeno

Ročník 9 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 21)

Čtěte více

2022 - Zaostřeno

Ročník 8 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 20)

Čtěte více

2021 - Zaostřeno

Ročník 7 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 19)

Čtěte více

2020 - Zaostřeno

Ročník 6 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 18)

Čtěte více

2019 - Zaostřeno

ročník 5 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 17)

Čtěte více

2018 - Zaostřeno

ročník 4 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 16)

Čtěte více

2017 - Zaostřeno

ročník 3 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 15)

Čtěte více

2016 - Zaostřeno

ročník 2 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 14)

Čtěte více

2015 - Zaostřeno

ročník 1 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 13)

Čtěte více

2014 - Zaostřeno na drogy

ročník 12

Čtěte více

2013 - Zaostřeno na drogy

ročník 11

Čtěte více

2012 - Zaostřeno na drogy

ročník 10

Čtěte více

2011 - Zaostřeno na drogy

ročník 9

Čtěte více

2010 - Zaostřeno na drogy

ročník 8

Čtěte více

2009 - Zaostřeno na drogy

ročník 7

Čtěte více

2008 - Zaostřeno na drogy

ročník 6

Čtěte více

2007 - Zaostřeno na drogy

ročník 5

Čtěte více

2006 - Zaostřeno na drogy

ročník 4

Čtěte více

2005 - Zaostřeno na drogy

ročník 3

Čtěte více

2004 - Zaostřeno na drogy

ročník 2

Čtěte více

2003 - Zaostřeno na drogy

ročník 1

Čtěte více