Časopis Zaostřeno

Vydavatelem časopisu Zaostřeno je Úřad vlády České republiky. Vydávání zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí úřadu. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 14088. Periodicita: 2.

Zaostřeno vydáváme od r. 2015. ISSN 2788-2608 (on-line), ISSN 2336-8241 (print). Číslo ISSN pro elektronickou verzi je v tiráži uváděno od ročníku 2023, kdy vydavatel přešel na primárně elektronickou verzi časopisu a tiskne se jen velmi omezený počet výtisků. Do r. 2022 byl časopis vydáván jako dvouměsíčník; je pokračováním časopisu do té doby vydávaného pod titulem Zaostřeno na drogy.

Titul Zaostřeno na drogy vycházel v letech 2003-2014 (12 ročníků) jako tištěný dvouměsíčník. ISSN 1214-1089 (print). ISSN 2788-2594 (on-line).  

ISSN pro elektronickou verzi obou časopisů bylo v r. 2023 přiděleno zpětně od počátku vydávání; není proto u starších vydání, zveřejněných na webu, uváděno v tiráži. Všechna dosud vydaná čísla časopisu jsou dostupná zde na drogy-info.cz. Jejich seznam je pod záložkou Seznam publikací. Některá čísla jsou vydávána i v anglické verzi, pracovně nazývané Focused (původně Focused on Drugs).

Odpovědnou redaktorkou tištěné verze je Mgr. Zuzana Tion Leštinová. Za zveřejnění on-line verze odpovídá editorka webových stránek Ing. Eva Franková. Distribuci tištěné verze zajišťuje Eva Klimešová. Kontaktní informace jsou uvedeny v zápatí webu.

Podstránky

2024 - Zaostřeno

Ročník 10 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 22)

Čtěte více

2023 - Zaostřeno

Ročník 9 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 21)

Čtěte více

2022 - Zaostřeno

Ročník 8 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 20)

Čtěte více

2021 - Zaostřeno

Ročník 7 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 19)

Čtěte více

2020 - Zaostřeno

Ročník 6 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 18)

Čtěte více

2019 - Zaostřeno

ročník 5 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 17)

Čtěte více

2018 - Zaostřeno

ročník 4 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 16)

Čtěte více

2017 - Zaostřeno

ročník 3 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 15)

Čtěte více

2016 - Zaostřeno

ročník 2 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 14)

Čtěte více

2015 - Zaostřeno

ročník 1 pod titulem Zaostřeno (od počátku vydávání ročník 13)

Čtěte více

2014 - Zaostřeno na drogy

ročník 12

Čtěte více

2013 - Zaostřeno na drogy

ročník 11

Čtěte více

2012 - Zaostřeno na drogy

ročník 10

Čtěte více

2011 - Zaostřeno na drogy

ročník 9

Čtěte více

2010 - Zaostřeno na drogy

ročník 8

Čtěte více

2009 - Zaostřeno na drogy

ročník 7

Čtěte více

2008 - Zaostřeno na drogy

ročník 6

Čtěte více

2007 - Zaostřeno na drogy

ročník 5

Čtěte více

2006 - Zaostřeno na drogy

ročník 4

Čtěte více

2005 - Zaostřeno na drogy

ročník 3

Čtěte více

2004 - Zaostřeno na drogy

ročník 2

Čtěte více

2003 - Zaostřeno na drogy

ročník 1

Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.