2020 - Zaostřeno

Podstránky

05/20 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

Toto číslo časopisu Zaostřeno obsahuje souhrnný přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání legálních i nelegálních návykových látek, hraní hazardních a digitálních her a trávení času na internetu a sociálních sítích u české mládeže sledovaných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2019.

Čtěte více

04/20 Hazardní hraní v České republice v roce 2019

Toto číslo časopisu Zaostřeno obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2019 zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

03/20 Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb

Toto číslo časopisu Zaostřeno obsahuje překlad dokumentu vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA).

Čtěte více

02/20 Řešení digitální a herní závislosti: výzva pro 21. století

Toto číslo Zaostřena je redakčně upraveným překladem Zprávy o návykových technologiích předložené zvláštnímu výboru britského parlamentu pro digitální komunikaci, kulturu média a sport.

Čtěte více

01/20 Nové psychoaktivní substance

Toto číslo periodika Zaostřeno přináší informace o substancích, které jsou "nové" především z hlediska svého výskytu na ilegálním trhu, jejich struktura může být známa již poměrně dlouhou dobu.

Čtěte více

TOPlist