2022 - Zaostřeno

Podstránky

06/22 Evropská on-line studie o drogách 2021

Toto číslo Zaostřeno shrnuje hlavní postupy při sběru dat Evropské on-line studie o drogách 2021 a přináší přehled výsledků české části studie v evropském kontextu.

Čtěte více

05/22 Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021

Toto číslo Zaostřeno o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích bylo připraveno na základě výročních zpráv o realizaci politiky v oblasti závislostí v jednotlivých krajích, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři.

Čtěte více

04/22 Digitální závislosti v České republice

Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů o nadužívání digitálních technologií, tj. nadměrném trávení času na internetu, zejména na sociálních sítích a hraním digitálních her, publikovaných ve Zprávě o digitálních závislostech v České republice 2022.

Čtěte více

03/22 Jak regulovat konopí: praktický průvodce

Toto číslo Zaostřeno je překladem souhrnu třetího vydání průvodce regulací trhů s konopím pro jiné než lékařské účely, vydaného britskou nadací Transform Drug Policy Foundation.

Čtěte více

02/22 Arteterapie v adiktologii

Toto číslo Zaostřeno poskytne čtenáři základní informace o arteterapii, jejích principech, metodách a aktuálním využití v adiktologických službách v České republice.

Čtěte více

01/22 Česká politika v oblasti závislostí a priority předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022

Toto číslo periodika Zaostřeno shrnuje nejdůležitější informace týkající se české politiky v oblasti závislostí, jejích cílů a principů, koordinace, situace, trendů a dosahovaných výsledků. Zahrnuje i priority současného předsednictví České republiky v Radě EU pro oblasti závislostí.

Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.