06/22 Evropská on-line studie o drogách 2021

Na jaře 2021 probíhal ve 30 evropských zemích (21 zemích EU a 9 mimo EU) evropský internetový výzkum zaměřený na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog European Web Survey on Drugs (EWSD), v ČR pod názvem Evropská on-line studie o drogách.

Mezinárodní studii koordinovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ve spolupráci s národními monitorovacími středisky v jednotlivých zemích a dalšími spolupracujícími partnery. Do průřezové studie se zapojilo téměř 50 tis. respondentů starších 18 let z celé Evropy, kteří v posledních 12 měsících užili některou z vybraných nelegálních drog.

Toto číslo Zaostřeno shrnuje hlavní postupy při sběru dat Evropské on-line studie o drogách 2021 a přináší přehled výsledků české části studie v evropském kontextu. S cílem náboru dostatečného vzorku respondentů byla v rámci propagace studie v ČR poprvé ze strany Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti použita placená reklama na sociálních sítích. 

 

Autoři tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová, Ing. Eva Franková, Mgr. Zuzana Dvořáková

Editor tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace /

Chomynová, P., Franková, E. & Dvořáková, Z. (2022). Evropská on-line studie o drogách 2021. Zaostřeno 8 (6), 1–12.