02/22 Arteterapie v adiktologii

Arteterapie a techniky, které z ní vycházejí, jsou v adiktologii běžně užívané, patří mezi tzv. zavedené metody ve zdravotnictví. Jsou prokazatelně terapeuticky úspěšné, ale jejich použití v české adiktologické praxi komplikuje nejasné legislativní a metodologické ukotvení. Cílem tohoto vydání časopisu Zaostřeno je poskytnout čtenáři základní informace o arteterapii, jejích principech, metodách a aktuálním využití v adiktologických službách v České republice.

Autor tohoto čísla: MgA. Kateřina Zachová

Editor tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace /

Zachová, K. (2022). Arteterapie v adiktologii. Zaostřeno 8 (2), 1–12.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage