02/22 Arteterapie v adiktologii

Arteterapie a techniky, které z ní vycházejí, jsou v adiktologii běžně užívané, patří mezi tzv. zavedené metody ve zdravotnictví. Jsou prokazatelně terapeuticky úspěšné, ale jejich použití v české adiktologické praxi komplikuje nejasné legislativní a metodologické ukotvení. Cílem tohoto vydání časopisu Zaostřeno je poskytnout čtenáři základní informace o arteterapii, jejích principech, metodách a aktuálním využití v adiktologických službách v České republice.

Autor tohoto čísla: MgA. Kateřina Zachová

Editor tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace /

Zachová, K. (2022). Arteterapie v adiktologii. Zaostřeno 8 (2), 1–12.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.