02/22 Arteterapie v adiktologii

Arteterapie a techniky, které z ní vycházejí, jsou v adiktologii běžně užívané, patří mezi tzv. zavedené metody ve zdravotnictví. Jsou prokazatelně terapeuticky úspěšné, ale jejich použití v české adiktologické praxi komplikuje nejasné legislativní a metodologické ukotvení. Cílem tohoto vydání časopisu Zaostřeno je poskytnout čtenáři základní informace o arteterapii, jejích principech, metodách a aktuálním využití v adiktologických službách v České republice.

Autor tohoto čísla: MgA. Kateřina Zachová

Editor tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace /

Zachová, K. (2022). Arteterapie v adiktologii. Zaostřeno 8 (2), 1–12.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.