5/22 Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021

Zaostřeno 5/2022 nabízí souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb.

Krajské výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí za r. 2021 byly v době zpracování tohoto čísla Zaostřeno dostupné z 12 krajů, poslední dostupné údaje o realizaci politiky v oblasti závislostí z výroční zprávy Prahy jsou za r. 2019, v případě Moravskoslezského kraje za r. 2017.

 

Autoři tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková, Mgr. Ladislav Dékány, Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Pavla Chomynová

Editor tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková

Doporučená citace /

Černíková, T., Dékány, L., Horáčková, K. & Chomynová, P. (2022). Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021. Zaostřeno 8 (5), 1–16.

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.