01/22 Česká politika v oblasti závislostí a priority předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022

Toto číslo periodika Zaostřeno shrnuje nejdůležitější informace týkající se historie, současnosti a perspektiv české politiky v oblasti závislostí, jejích cílů a principů, koordinace i dosahovaných výsledků. Obsahuje i základní přehled situace a trendů v oblasti užívání návykových látek, hazardního hraní a dalších forem rizikového chování. Uvádí rovněž priority předsednictví České republiky v Radě EU (období od 1. 7. do 31. 12. 2022), týkající se oblasti závislostí.

 

Autoři tohoto čísla: Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Ingrid Mihalová, Mgr. Jan Cibulka, Ing. Hana Jarošíková, Mgr. Tereza Černíková, Mgr. Pavla Chomynová

Editor: Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace /

Horáčková, K., Mihalová, I., Cibulka, J., Jarošíková, H., Černíková, T. & Chomynová, P. (2022). Česká politika v oblasti závislostí a priority předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022. Zaostřeno 8 (1), 1-16.

 

 

 


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz