O informačním balíčku zpráv o závislostech

Na této stránce pod záložkou Zprávy o závislostech najdete souhrny nejnovějších zpráv o situaci v oblasti závislostí, obsahující i odkaz na plné znění zprávy. Plná znění všech dříve vydaných i nejnovějších zpráv o situaci v oblasti závislostí v České republice jsou dostupná pod záložkou Odborné publikace a časopis - Výroční zprávy.  

 

Zprávy a jejich souhrny jsou zveřejňovány postupně v průběhu roku, případně začátkem roku následujícího.

V r. 2023 je naplánováno vydávání zpráv o situaci v oblasti závislostí v tomto pořadí:

  • Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 (předložena vládě v dubnu 2023)
  • Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023
  • Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023
  • Zpráva o alkoholu v České republice 2023
  • Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v ČR 2023
  • Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků 2023
  • Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023
  • Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2023.

Předpokládá se, že první dvě tématické zprávy zprávy r. 2023 (hazardní hraní, digitální závislosti) budou vydány v červnu. Další zprávy budou následovat v podzimním termínu, zveřejnění se předpokládá v listopadu.

Dokončení poslední ze zpráv r. 2023 - Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 2023 - se předpokládá v prosinci; vydána může být až poté co ji projedná vláda.

Z historie

Od r. 2021 jsou zprávy o situaci v oblasti závislostí zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tématickými zprávami, zaměřenými na jednotlivé oblasti závislostí: tabák, alkohol, problematické užívání psychoaktivních léků, hazardní hraní, nelegální drogy, digitální závislosti (poslední jmenovaná až od r. 2022). Tento koncept koncept informačního balíčku výročních zpráv v oblasti závislostí byl schválen usnesením vlády č. 650 ze dne 19. 7. 2021.

V letech 2002-2020 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně vydávalo Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR; od r. 2015 začalo vydávat Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.