O informačním balíčku zpráv o závislostech

Pod záložkou Přehled situace uvádíme souhrny zpráv o situaci v oblasti závislostí vydaných v současném kalendářním roce, s odkazem na plné znění zprávy. Plná znění všech zpráv o situaci v oblasti závislostí v České republice jsou dostupná pod záložkou Odborné publikace a časopis - Zprávy o situaci

 

Plán na rok 2023

Zprávy a jejich souhrny jsou zveřejňovány postupně v průběhu roku, případně začátkem roku následujícího. Připravuje je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Na r. 2023 bylo naplánováno vydávání zpráv o situaci v oblasti závislostí v tomto pořadí:

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2023 bude vydána poté co ji obdrží vláda, v prvním pololetí r. 2024.

 

Z historie

Od r. 2021 jsou zprávy o situaci v oblasti závislostí zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematickými zprávami, zaměřenými na jednotlivé oblasti závislostí: tabák, alkohol, problematické užívání psychoaktivních léků, hazardní hraní, nelegální drogy, digitální závislosti (poslední jmenovaná až od r. 2022). Tento koncept informačního balíčku výročních zpráv v oblasti závislostí byl schválen usnesením vlády č. 650 ze dne 19. 7. 2021. 

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice je předkládána vládě; předtím ji schvaluje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Tematické zprávy jsou zveřejňovány bezprostředně po schválení Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

V letech 2002-2020 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně vydávalo pouze Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR. Od r. 2015 začalo vydávat rovněž Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.