O informačním balíčku zpráv o závislostech

Pod záložkou Zprávy o závislostech uvádíme souhrny zpráv o situaci v oblasti závislostí vydaných v současném kalendářním roce, s odkazem na plné znění zprávy. Plná znění všech zpráv o situaci v oblasti závislostí v České republice jsou dostupná pod záložkou Odborné publikace a časopis - Výroční zprávy

 

Plán na rok 2023

Zprávy a jejich souhrny jsou zveřejňovány postupně v průběhu roku, případně začátkem roku následujícího. Připravuje je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

V r. 2023 je naplánováno vydávání zpráv o situaci v oblasti závislostí v tomto pořadí:

  • Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022
  • Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023
  • Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023
  • Zpráva o alkoholu v České republice 2023
  • Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v ČR 2023
  • Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků 2023
  • Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023
  • Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2023.

První dvě tematické zprávy zprávy r. 2023 (hazardní hraní, digitální závislosti) budou vydány v červnu. Další zprávy budou následovat v podzimním termínu, zveřejnění se předpokládá v listopadu. 

Dokončení poslední ze zpráv r. 2023, Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 2023, se předpokládá v prosinci 2023; vydána může být teprve poté co ji obdrží vláda. 

Z historie

Od r. 2021 jsou zprávy o situaci v oblasti závislostí zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematickými zprávami, zaměřenými na jednotlivé oblasti závislostí: tabák, alkohol, problematické užívání psychoaktivních léků, hazardní hraní, nelegální drogy, digitální závislosti (poslední jmenovaná až od r. 2022). Tento koncept informačního balíčku výročních zpráv v oblasti závislostí byl schválen usnesením vlády č. 650 ze dne 19. 7. 2021. 

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice je předkládána vládě; předtím ji schvaluje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Tematické zprávy jsou zveřejňovány bezprostředně po schválení Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

V letech 2002-2020 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně vydávalo pouze Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR. Od r. 2015 začalo vydávat rovněž Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR.