Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023

Tato zpráva je v pořadí osmou tematicky zaměřenou zprávou o hazardním hraní v ČR. Shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, změnách v legislativním rámci a současně informace z populačních i dalších výběrových studií a data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů, a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak z nárazově realizovaných studií. Prezentovaná data odpovídají situaci ke konci května 2023 – popisovány jsou tedy poslední dostupné výsledky (z běžných statistik jde obvykle o údaje za r. 2022, z výběrových šetření i výsledky z r. 2023) a tam, kde jsou dostupné časové řady studií, jsou prezentovány i trendy ve vývoji situace.

Zpráva navazuje na Zprávu o hazardním hraní v České republice 2021. V r. 2022 nebyla zpráva o hazardním hraní vydána.

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z., GROHMANNOVÁ, K., ORLÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., FRANKOVÁ, E., PETROŠ, O. 2023. Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023. [Report on Gambling in the Czech Republic 2023.] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-320-0 (on-line, PDF)