Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2018. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017 [Annual Report on Drug Situation 2017 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-219-7 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017, zveřejněná 7. 12. 2018, je v pořadí šestnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno - Hazardní hraní v České republice v roce 2017 (č. 05/2018).

Další informace obsahuje rovněž Czechia, Country Drug Report 2019, která je zveřejněna na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA) v PDF a je dostupná i jako internetová stránka Czechia Country Drug Report 2019; zpráva byla připravena na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.