Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021

Tato zpráva je v pořadí sedmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Zároveň je tato zpráva poprvé součástí rozšířeného informačního balíčku výročních zpráv v oblasti závislostí. Původně byla zpráva zveřejněna v červnu 2021 pod názvem Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020. V prosinci 2021 pak bylo vydáno 2. upravené vydání s novou obálkou; byly v něm rovněž provedeny redakční technické opravy. 

Obě vydání viz aktivní odkazy na ISBN níže; 2. upravené vydání je dostupné i jako připojený soubor.

Nový koncept informačního balíčku s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami schválila vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 19. 7. 2021.

Balíček zpráv obsahuje:

  • Dílčí zprávy, které jsou podrobně a specificky zaměřeny na jednotlivé oblasti: tabák, alkohol, hazardní hraní, nelegální drogy, psychoaktivní léky, digitální závislosti (poslední jmenovaná od r. 2022). Dílčí zprávy jsou předkládány Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). 
  • Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR, která shrnuje jednotlivé dílčí zprávy; zpráva se předkládá vládě ČR. 

S novým konceptem se mění také číslování v názvu zpráv - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací.

Zpráva o hazardním hraní v ČR 2021 shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů – a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak nárazově realizované studie.

Pro bibliografické citace/

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 2021. Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021. 2., upravené vydání [Report on Gambling in the Czech Republic 2021. 2nd revised edition] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-287-6 (2., upravené vydání,on-line, PDF)

ISBN 978-80-7440-284-5 (brožovaná vazba)

ISBN 978-80-7440-269-2 (1. vydání, on-line, PDF)