Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z.,CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2020. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-254-8

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, zveřejněná 16.11.2020, je v pořadí osmnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.

Viz též periodikum Zaostřeno - Návykové látky v České republice v roce 2019 (č. 06/2020; souhrn výroční zprávy).