Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 2014. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog vČeské republice vroce 2013 [Annual Report on Drug Situation 2013 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-109-1. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, vydaná v r. 2014, je v pořadí dvanáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice.

Anglická verze výroční zprávy byla předložena Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které na základě zpráv jednotlivých zemí a dalších podkladů vydalo Evropskou zprávu o drogách. Zároveň v tomto roce byla naposledy vypracována plná anglická verze výroční zprávy; nadále se v angličtině na stránkách drogy-info.cz zveřejňuje pouze souhrn výroční zprávy, který je vydáván jako speciální číslo periodika Zaostřeno v angličtině.

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2013 (č. 5/2014).