Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, vydaná v r. 2014, je v pořadí dvanáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. ISBN 978-80-7440-109-1. Souhrn výroční zprávy byl vydán jako číslo 05/14 časopisu Zaostřeno na drogy.

Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které na základě zpráv jednotlivých zemí a dalších podkladů vydává Evropskou zprávu o drogách. Plná anglická verze výroční zprávy byla naposledy vypracována v r. 2014 (výroční zpráva za rok 2013); v dalších letech se v angličtině zpracovává pouze souhrn výroční zprávy, a je vydáván v bulletinu Focused.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist