Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Mravčík, V., Lejčková, P., Orlíková, B., Petrošová, B., Škrdlantová E., Trojáčková, A., Petroš, O., Sklenář, V., Vopravil, J. (2006). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 [Annual Report on Drug Situation 2005 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády ČR.

ISBN 80-86734-99-4. 

Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 (č. 5/2006).


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz