Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Mravčík, V., Lejčková, P., Orlíková, B., Petrošová, B., Škrdlantová E., Trojáčková, A., Petroš, O., Sklenář, V., Vopravil, J. (2006). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 [Annual Report on Drug Situation 2005 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády ČR.

ISBN 80-86734-99-4. 

Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 (č. 5/2006).


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.