Seznam publikací

Odbor protidrogové politiky vydává v rámci Vydavatelství Úřadu vlády ČR periodikum Zaostřeno a neperiodické (knižní) publikace, které jsou členěny do několika edičních řad. Většina publikací je v současné době vydávána pouze v on-line formátu (PDF).

 

Seznam publikací je rozdělen do tří dílčích seznamů:

  • Knižní publikace (publikace vydané ve všech edičních řadách neperiodických publikací, od r. 2002 - dosud)
  • Zaostřeno (čísla časopisu vydaná od r. 2015 - dosud)
  • Zaostřeno na drogy  (čísla časopisu vydaná v letech 2003-2014)

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti zaštiťuje tyto ediční řady:

 

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí zaštiťuje ediční řadu 

 

Publikace vydané v angličtině jsou dostupné z anglické verze stránek drogy-info.cz. PDF publikace vydané v angličtině je zpravidla dostupné i ze článku obsahujícího českou verzi publikace.

 

Tištěné publikace byly od počátku vydávání a i nadále jsou bezplatně zasílány odborníkům zařazeným v distribučním seznamu, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Jsou rovněž poskytovány vybraných veřejným knihovnám (nad rozsah příjemců povinných výtisků). Všechny dosud vydané publikace jsou zdarma dostupné na webu drogy-info.cz (ve formátu PDF).

 

Vybrané publikace najdete i na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.  

Podstránky

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage