Seznam publikací

Odbor pro koordinaci protidrogové politiky vydává v rámci Vydavatelství Úřadu vlády ČR výroční zprávy, odborné publikace a periodikum Zaostřeno (dříve: Zaostřeno na drogy). Všechny dosud vydané publikace jsou dostupné ve formátu PDF na stránce drogy-info.cz pod záložkou Odborné publikace a časopis

Publikace jsou členěny do edičních řad, z nichž 5 řad zaštiťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a jednu ediční řadu zaštiťuje Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí:

Jednotlivé publikace si můžete zobrazit rovněž přes aktivní tituly v seznamech vydaných publikací:

Publikace (PDF) vydané v angličtině jsou dostupné jak u jejich české verze, tak přes záložku Our publications and bulletin Focused na anglické verzi stránek drogy-info.cz

Tištěné publikace jsou bezplatně zasílány odborníkům zařazeným v distribučním seznamu, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, a poskytovány veřejným knihovnám. Většina publikací však je v současné době vydávána pouze v on-line podobě (PDF).

Vybrané publikace najdete i na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod menu Národní strategie a akční plány či Výroční zprávy publikace, metodiky

 

Podstránky

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.