Seznam publikací

Odbor protidrogové politiky vydává v rámci Vydavatelství Úřadu vlády ČR periodikum Zaostřeno a neperiodické (knižní) publikace, které jsou členěny do několika edičních řad. Většina publikací je v současné době vydávána pouze v on-line formátu (PDF); v minulosti publikace vycházely i tiskem.

 

Seznam publikací je rozdělen do tří dílčích seznamů:

  • Odborné publikace (publikace vydané ve všech edičních řadách neperiodických publikací, od r. 2002 - dosud); seznam zahrnuje i Zprávy o situaci (dříve: Výroční zprávy), které jsou zveřejňovány pod samostatnou záložkou
  • Zaostřeno (čísla časopisu vydaná od r. 2015 - dosud)
  • Zaostřeno na drogy  (čísla časopisu vydaná v letech 2003-2014)

 

Ediční řady odborných publikací:

 

Publikace vydané v angličtině jsou dostupné z anglické verze stránek drogy-info.cz. PDF publikace vydané v angličtině je zpravidla dostupné i ze článku obsahujícího českou verzi publikace.

Vybrané publikace najdete i na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.  

Podstránky