Seznam publikací

Odbor pro koordinaci protidrogové politiky vydává v rámci Vydavatelství Úřadu vlády ČR výroční zprávy, odborné publikace a periodikum Zaostřeno (dříve: Zaostřeno na drogy). Všechny dosud vydané publikace jsou dostupné ve formátu PDF na stránce drogy-info.cz pod záložkou Odborné publikace a časopis

Publikace jsou členěny do edičních řad, z nichž 5 řad zaštiťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a jednu ediční řadu zaštiťuje Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Jednotlivé publikace si můžete zobrazit rovněž přes aktivní tituly v seznamech vydaných publikací:

Publikace vydané v angličtině jsou dostupné přes záložku Reports and other publications na anglické verzi stránek drogy-info.cz

Vybrané publikace najdete i na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod menu Národní strategie a akční plány či Výroční zprávy a další publikace

Tištěné publikace jsou bezplatně zasílány odborníkům zařazeným v distribučním seznamu, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, a poskytovány veřejným knihovnám. 

Podstránky