Seznam publikací

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydávají knižní publikace a časopis Zaostřeno (dříve: Zaostřeno na drogy). Publikace jsou členěny do edičních řad.

  • Zaostřeno - periodikum, vydává se zpravidla 6 čísel ročně. Původně vydáváno pod titulem Zaostřeno na drogy.
  • Drogy - odborné knižní publikace; dále se člení do řad Monografie, Metodika, Výzkumné zprávy.
  • Hazardní hraní - odborné knižní publikace.
  • Koordinace - publikace věnované převážně koordinaci protidrogové politiky.Výroční zprávy - zpráva o drogové situaci a zpráva o hazardním hraní. Vydávají se jednou ročně.Výroční zprávy - zpráva o drogové situaci a zpráva o hazardním hraní. Vydávají se jednou ročně.
  • Výroční zprávy - zpráva o drogové situaci a zpráva o hazardním hraní. Vydávají se jednou ročně. Výroční zprávy nejsou obsaženy v seznamech publikací. 

Publikace jsou bezplatně zasílány odborníkům zařazeným v distribučním seznamu, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Všechny publikace jsou v PDF k dispozici na těchto stránkách a vybrané publikace rovněž na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  Vydavatelem publikací je Úřad vlády České republiky. 

Podstránky

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist