Seznam publikací

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydávají knižní publikace a časopis Zaostřeno (dříve: Zaostřeno na drogy). Publikace jsou členěny do edičních řad.

  • Zaostřeno - periodikum, vydává se zpravidla 6 čísel ročně. Původně vydáváno pod titulem Zaostřeno na drogy.
  • Drogy - odborné knižní publikace; dále se člení do edičních řad Monografie, Metodika, Výzkumné zprávy.
  • Hazardní hraní - odborné knižní publikace.
  • Koordinace - publikace věnované národní strategii, akčním plánům, výročních zprávám krajů, výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a obecně tématu koordinace protidrogové politiky. 
  • Výroční zprávy - zpráva o drogové situaci a zpráva o hazardním hraní. Vydávají se jednou ročně.

Tištěné publikace jsou bezplatně zasílány odborníkům zařazeným v distribučním seznamu, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Všechny publikace jsou v PDF k dispozici na těchto stránkách a vybrané publikace rovněž na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  Vydavatelem publikací je Úřad vlády České republiky. 

Podstránky

TOPlist