Zaostřeno, čísla vydaná od r. 2015 - dosud

Ročník 2020

01/20 Nové psychoaktivní substance

02/20 Řešení digitální a herní závislosti: výzva pro 21. století

03/20 Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb

Ročník 2019

01/19 Prevence smrtelných předávkování

02/19 mHEALTH aplikace jako možnost intervence

03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

04/19 Hraní digitálních her u českých adolescentů

05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

 

Ročník 2018

01/18 Testování drog jako nástroj minimalizace rizik u rekreačních uživatelů drog

02/18 Národní výzkum užívání návykových látek 2016

03/18 Ženy užívající drogy: Otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi

04/18 Hazardní hraní v České republice v roce 2017

05/18 Drogová situace v České republice v roce 2017

Ročník 2017

01/17 Modely legální nabídky konopí: nejnovější vývoj

02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

03/17 Hazardní hraní v České republice v roce 2016

04/17 Společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového proglému drog

05/17 Drogová situace v České republice v roce 2016

06/17 Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR

 

Ročník 2016

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

 

Ročník 2015

01/15 Nové psychoaktivní látky v Evropě

02/15 Přebírání kontroly: Cesty k protidrogové politice, které fungují

03/15 Léčba virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog

04/15 Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích

05/15 Drogová situace v České republice v roce 2014

06/15 Hazardní hraní v České republice v roce 2014

V letech 2003-2014 vycházel časopis pod titulem Zaostřeno na drogy; ISSN 1214-1089, zapsán v Evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury pod č. E 14088.

Od r. 2015 vychází časopis v nové grafické úpravě pod titulem Zaostřeno; ISSN 2336-8241.

Vydavatel: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist