Zaostřeno

Zaostřeno na drogy: ISSN 2336-8241 (Praha. Print), ISSN 2788-2608 (Praha. On-line). Zapsáno v Evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury pod č. E 14088. Vychází nepravidelně, nejméně 2krát ročně. V letech 2015-2022 byl časopis Zaostřeno vydáván jako dvouměsíčník (6 čísel ročně).

Vydavatel: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Ročník 2024

01/24 Národní výzkum užívání návykových látek 2023

Ročník 2023

01/23 Realizace politiky v oblasti závislostí v oblasti závislostí v krajích v roce 2022

02/23 Tematické zprávy o situaci v oblasti závislostí 2023 v číslech (připravujeme)

Ročník 2022

01/22 Česká politika v oblasti závislostí a priority předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022

02/22 Arteterapie v adiktologii

03/22 Jak regulovat konopí: praktický průvodce

04/22 Digitální závislosti v České republice

05/22 Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021

06/22 Evropská on-line studie o drogách 2021

Ročník 2021

01/21 Konopné produkty s nízkým obsahem THC v Evropě

02/21 Národní psychedelický výzkum 2019-2021

03/21 Sčítání adiktologických služeb 2020

04/21 Hazardní hraní v České republice v roce 2020

05/21 Národní výzkum užívání návykových látek 2020

06/21 Návykové látky v České republice 2021

Ročník 2020

01/20 Nové psychoaktivní substance

02/20 Řešení digitální a herní závislosti: výzva pro 21. století

03/20 Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb

04/20 Souhrn výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2019

05/20 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

06/20 Návykové látky v České republice v roce 2019

Special editions in English (čísla vydaná i v angličtině): 

Gambling in the Czech Republic in 2019 (04/20)

Tobacco, Alcohol and Illicit Drugs in the Czech Republic in 2019 (06/20)

Ročník 2019

01/19 Prevence smrtelných předávkování

02/19 mHEALTH aplikace jako možnost intervence

03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

04/19 Hraní digitálních her u českých adolescentů

05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

 

Ročník 2018

01/18 Testování drog jako nástroj minimalizace rizik u rekreačních uživatelů drog

02/18 Národní výzkum užívání návykových látek 2016

03/18 Ženy užívající drogy: Otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi

04/18 Hazardní hraní v České republice v roce 2017

05/18 Drogová situace v České republice v roce 2017

Ročník 2017

01/17 Modely legální nabídky konopí: nejnovější vývoj

02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

03/17 Hazardní hraní v České republice v roce 2016

04/17 Společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového proglému drog

05/17 Drogová situace v České republice v roce 2016

06/17 Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR

 

Ročník 2016

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

 

Ročník 2015

01/15 Nové psychoaktivní látky v Evropě

02/15 Přebírání kontroly: Cesty k protidrogové politice, které fungují

03/15 Léčba virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog

04/15 Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích

05/15 Drogová situace v České republice v roce 2014

06/15 Hazardní hraní v České republice v roce 2014

V letech 2003-2014 vycházel časopis pod titulem Zaostřeno na drogy; ISSN 1214-1089, zapsán v Evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury pod č. E 14088.

Od r. 2015 vychází časopis v nové grafické úpravě pod titulem Zaostřeno; ISSN 2336-8241.

Vydavatel: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.