01/18 Testování drog jako nástroj minimalizace rizik u rekreačních uživatelů drog

Autor: Dr. Tibor Brunt

Editor českého překladu: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

V závěru publikace se uvádí:

"V řadě evropských zemích bylo zavedeno testování drog s cílem adresně preventivně působit na rekreační uživatele drog. Tento přístup představuje individualizovanější formu než mediální kampaně a podněcuje uživatele drog k účasti na dialogu o prevenci a minimalizaci negativních dopadů, které se s užíváním drog pojí. Uživatelé se bezprostředně dozvědí výsledky testů a obdrží tak informace o konkrétních drogách, které konzumují. Prostřednictvím farmakovigilance ve formě systémů testování drog je možné včas iniciovat varovné kampaně zaměřené na konkrétní ohrožené skupiny, což je známkou profesionality, kterou rekreační uživatelé drog dokáží ocenit. Takový přístup přispívá k lepšímu povědomí o konkrétních užívaných drogách a možnostech jejich testování. Tyto argumenty ve prospěch testování drog nelze v žádném případě považovat za vědecké důkazy o jeho účinnosti, avšak mohou se stát užitečným vodítkem pro všechny zainteresované subjekty, které o zavedení praxe testování drog případně uvažují. Ve spojení s dostupností klidových zón, poskytováním faktických a důvěryhodných informací, poradenstvím, adekvátní ventilací, preventivními bezpečnostními opatřeními a dalšími iniciativami prosazovanými v prostředí noční zábavy může testování drog přispět k rozšíření souboru opatření v oblasti prevence a minimalizace rizik a eventuálně i zachránit životy."