03/18 Ženy užívající drogy: otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi

Autorka: Sharon Arpa

Z úvodu Zaostřeno 3 volně citujeme: Uvádí se, že v rámci Evropské unie vyzkoušelo někdy v životě nějakou nelegální návykovou látku 34,8 milionu žen ve věku od 15 do 64 let, zatímco u mužů činí toto číslo 54,3 milonu Mezi oběma pohlavími jsou rozdíly ve vzorcích užívání drog.  Ženy tvoří přibližně čtvrtinu všech osob se závažnými problémy souvisejícími s užíváním nelegálních drog a připadá na ně 20 % všech případů nastoupené specializované léčby. (údaje Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 2016).

Jednotlivé části Zaostřeno 3:

  • Úvod
  • Regulace a politika v oblasti hazardních her
  • Ženy užívající drogy: obecné problémy, potřeby a řešení
  • Dílčí skupiny žen: problémy, potřeby a řešení
  • Příklady intervencí pro uživatelky drog
  • Budoucí vývoj v této oblasti, výzvy a význam pro politiku a praxi
  • Závěr