2018 - Zaostřeno

Podstránky

06/18 Mezinárodní přehled služeb zaměřených na testování drog v roce 2017

Toto číslo časopisu Zaostřeno je překladem publikace Global review of drug checking services operating in 2017, kterou vydalo Národní výzkumné centrum pro drogy a alkohol (National Drug and Alcohol Research Centre) v Sydney, Austrálie.

Autoři: Monica Barratt, Michala Kowalski, Larissa Maier, Alison Ritter

Editorka českého vydání: Mgr. Barbara Janíková

Čtěte více

05/18 Drogová situace v České republice v roce 2017

Zaostřeno 5/2018 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, hodnotí situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Autoři: Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Pavla Chomynová

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Čtěte více

04/18 Hazardní hraní v České republice v roce 2017

Čtvrté číslo letošního bulletinu Zaostřeno shrnuje obsah Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, zpracovalo ji Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Zpráva předkládá aktuální informace a trendy z oblasti regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů, kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby problémového hráčství.

Čtěte více

03/18 Ženy užívající drogy: otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi

Zaostřeno s titulem "Ženy užívající drogy: otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi" obsahuje překlad dokumentu, který vznikl v září 2017 na zakázku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) jako podkladový materiál a zdroj informací při přípravě textu publikace "Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zamřenými na řešení drogového problému".

Čtěte více

02/18 Národní výzkum užívání návykových látek 2016

Toto číslo Zaostřeno obsahuje informace z celopopulační studie s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2016, provedené na reprezentativním vzorku populace ve věku 15+ let. Studie byla realizována Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting.

Čtěte více

01/18 Testování drog jako nástroj minimalizace rizik u rekreačních uživatelů drog

Toto číslo Zaostřeno obsahuje překlad dokumentu, který vznikl na zakázku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) jako podkladový materiál a zdroj informací při přípravě publikace Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému.

Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.