06/18 Mezinárodní přehled služeb zaměřených na testování drog v roce 2017

Služby zaměřené na testování drog nabízejí veřejnosti možnost nechat si anonymně provést odbornou analýzu vzorků psychoaktivní látky a následně zájemce individuální formou informují o výsledku takového testu a dle potřeby poskytují poradenství. Smyslem těchto služeb je informovat lidi, kteří se rozhodnou užít nelegální drogu nebo tzv. novou psychoaktivní látku, o jejím obsahu a čistotě, aby se tak mohli informovaněji rozhodnout, zda drogu užijí, případně jakým způsobem. Také zabývají monitorováním změn na drogovém trhu a pokud dojde k zachycení vzorku nějaké obzvláště nebezpečné drogy, mohou vydat konkrétně cílené veřejné varování, na jehož základě jsou následně aktivovány příslušné intervence zaměřené na minimalizaci možných rizik.

Publikace je prvním pokusem o globální pohled na danou problematiku. Autoři se snažili zmapovat a zdokumentovat charakteristiky služeb zaměřených na testování drog v roce 2017 v celosvětovém měřítku. Dotazníky v rámci šetření vyplnili představitelé služeb z celkem 20 zemí. Zastoupeno bylo 31 různých testovacích programů (provozovaných 29 různými organizacemi). Publikace podrobně informuje o metodách jejich práce, zdrojích financování služby, a závěrech, které z šetření vyplynuly.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist