04/18 Hazardní hraní v České republice v roce 2017

Čtvrté číslo letošního bulletinu Zaostřeno shrnuje obsah Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, zpracovalo ji Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Zpráva předkládá aktuální informace a trendy z oblasti regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů, kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby problémového hráčství.

Autor: Zdeněk Rous

Editor: Viktor Mravčík

Zaostřeno 4/2018 obsahuje následující části:

  • Souhrn výsledků
  • Regulace a politika v oblasti hazardních her
  • Nabídka hazardních her
  • Ekonomické ukazatele
  • Hazardní hraní v populaci
  • Problémové hráčství
  • Kriminalita
  • Prevence
  • Léčba

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017.