02/18 Národní výzkum užívání návykových látek 2016

Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Studie byla primárně zaměřena na rozsah užívání legálních a nelegálních návykových látek v obecné populaci a podrobně pokrývala následující témata:

  • kouření cigaret a zkušenosti s elektronickou cigaretou,
  • konzumaci alkoholu, včetně konzumace nadměrných dávek alkoholu,
  • užívání psychoaktivních léků získaných bez lékařského předpisu (odděleně léků na uklidnění nebo na nespavost, léků na bolest na bázi opiátů a stimulačních léků),
  • užívání konopných látek (léčebné i neléčebné užívání) a užívání nekonopných drog,
  • subjektivní vnímání dostupnosti drog,
  • vnímání rizik spojených s užíváním drog,
  • hraní počítačových a hazardních her,
  • duševní zdraví a životní spokojenost.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist