02/18 Národní výzkum užívání návykových látek 2016

Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Studie byla primárně zaměřena na rozsah užívání legálních a nelegálních návykových látek v obecné populaci a podrobně pokrývala následující témata:

  • kouření cigaret a zkušenosti s elektronickou cigaretou,
  • konzumaci alkoholu, včetně konzumace nadměrných dávek alkoholu,
  • užívání psychoaktivních léků získaných bez lékařského předpisu (odděleně léků na uklidnění nebo na nespavost, léků na bolest na bázi opiátů a stimulačních léků),
  • užívání konopných látek (léčebné i neléčebné užívání) a užívání nekonopných drog,
  • subjektivní vnímání dostupnosti drog,
  • vnímání rizik spojených s užíváním drog,
  • hraní počítačových a hazardních her,
  • duševní zdraví a životní spokojenost.