2021 - Zaostřeno

Podstránky

06/21 Návykové látky v České republice 2021

Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných v jednotlivých tematicky orientovaných zprávách věnovaných situaci v oblasti závislostí zpracovaných v r. 2021.

Čtěte více

05/21 Národní výzkum užívání návykových látek 2020

Toto číslo periodika Zaostřeno obsahuje základní výsledky celopopulační studie, kterou realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting. Studie metodologicky navázala na studie realizované v roce 2012 a 2016.

Čtěte více

04/21 Hazardní hraní v České republice v roce 2020

Toto číslo periodika Zaostřeno obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2020 zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

03/21 Sčítání adiktologických služeb 2020

Toto číslo periodika Zaostřeno je věnováno studii Sčítání adiktologických služeb 2020, která se zaměřila na popis sítě adiktologických služeb v České republice a na popis charakteristik služeb, jako je organizační struktura, klientela služeb, nabízené a poskytované intervence, personální a finanční zabezpečení.

Čtěte více

02/21 Národní psychedelický výzkum 2019-2021

Toto vydání Zaostřeno shrnuje výsledky projektu Národní psychedelický výzkum realizovaného Národním ústavem duševního zdraví v letech 2019–2021. Mezi hlavní zkoumané oblasti patřily: základní vymezení problematiky, současný výzkum, služby v ČR, prevalence užívání, sociodemografie uživatelů, vzorce užívání, dopady na zdraví, využití v péči o duševní zdraví, rizika spojená s užíváním psychedelik, legislativa a služby.

Čtěte více

01/21 Konopné produkty s nízkým obsahem THC v Evropě

Volný prodej konopných produktů v Evropě vzbuzuje mezi odpovědnými činiteli pozornost, a to jak z hlediska právního postavení těchto výrobků, tak jejich potenciálních rizik. Tato publikace původně vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost přináší první nástin situace.

Čtěte více