04/21 Hazardní hraní v České republice v roce 2020

Publikace předkládá informace a trendy regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů, kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby problémového hráčství.

Zaostřeno 4/2021 bylo zpracováno na základě Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v roce 2020 [MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ E. 2021. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.]. Podrobné informace a jejich zdroje podle citačních standardů jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Autor tohoto čísla Zaostřeno: Mgr. Zdeněk Rous

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Doporučená citace

Rous, Z. (2021). Hazardní hraní v České republice v roce 2020. Zaostřeno 7 (4), 1–16.