05/21 Národní výzkum užívání návykových látek 2020

Národní výzkum užívání návykových látek 2020 se zaměřil na aktuální situaci v kouření cigaret, užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků, konzumaci alkoholu, užívání psychoaktivních léků a nelegálních drog v obecné populaci starší 15 let. Studie dále mapovala hraní hazardních a digitálních her, trávení času na internetu a na sociálních sítích, duševní zdraví a životní spokojenost populace.Použité screeningové škály poskytují aktuální odhady výskytu problémového užívání návykových látek a problémového hraní hazardních her.

Autoři tohoto čísla Zaostřeno: Mgr. Pavla Chomynová, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Doporučená citace

Chomynová, P., Mravčík, V. (2021). Národní výzkum užívání návykových látek 2020. Zastřeno 7 (5), 1–20.