02/21 Národní psychedelický výzkum 2019-2021

Publikace v periodiku Zaostřeno obsahuje hlavní výzkumná zjištění z Národního psychedelického výzkumu realizovaného Národním ústavem duševního zdraví v letech 2019-2021. Výsledky v celém rozsahu budou publikovány v podrobné výzkumné zprávě.

Cílem projektu bylo zmapovat užívání psychedelik (včetně psychoaktivního konopí) v ČR a na základě výzkumných zjištění navrhnout aktualizaci stávajících a podporu nových specializovaných služeb.

Použité metody a hlavní aktivity:

  • Rešerše publikované a šedé literatury.
  • Sekundární analýza celopopulačních studií Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.
  • Celonárodní on-line průzkum mezi uživateli látek s psychedelickým účinkem.
  • Průzkum mezi pracovníky v adiktologických, sociálních, zdravotnických, psychologických a terapeutických službách.
  • Semináře a diskuze s odborníky.

Autoři: Mgr. Rita Kočárová, Mgr. Filip Kňažek, Mgr. Barbora Bláhová, Mgr. Michaela Plevková, Mgr. Zuzana Postránecká, Bc. Katarína Klobušníková, Mgr. Pavla Chomynová

Editoři: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr. Barbara Janíková

Iliustrace: Filip Aura (MgA. Filip Menšl)

Doporučená citace

Kočárová, R., Kňažek, F., Bláhová, B., Plevková, M., Postránecká, Z., Klobušníková, K. & Chomynová, P. (2021). Národní psychedelický výzkum 2019–2021. Zaostřeno 7 (2), 1–16.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.