01/21 Konopné produkty s nízkým obsahem THC v Evropě

Konopné produkty s nízkým obsahem THC (tetrahydrokanabinolu) jsou uváděny na trh jako přípravky, na které se podle prodejců nevztahují zákony upravující nakládání s omamnými a psychotropními látkami, nebo jako zdroj CBD (kanabidiolu).

Publikace původně vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) pod titulem Low-THC cannabis products in Europe nabízí prvotní nástin situace. Představuje jednotlivé typy dostupných produktů s nízkým obsahem THC, profily jejich uživatelů, související rizika a regulační opatření přijímaná v tomto ohledu v rámci Evropy. V centru pozornosti této práce jsou produkty s nízkým obsahem THC, které mají podobnou formu jako nelegální přípravky z konopí, jako jsou směsi určené ke kouření, oleje a poživatiny. Poukazuje rovněž na výzvy pro činitele odpovědné za tvorbu příslušných politik i ty, kdo mají zájem produkty s nízkým obsahem THC uvádět na trh, pokud jde o vymezení právního statutu těchto produktů a regulačních rámců aplikovatelných na jejich prodej.

Autor: EMCDDA, projektová skupina: Brendan Hughes, Liesbeth Vandam, Nicola Singleton, Júlia Ripoll, Charlotte Davies, Julian Vicente, Jane Mounteney a Paul Griffiths

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, PhD.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage