03/21 Sčítání adiktologických služeb 2020

V úvodu tohoto vydání periodika Zaostřeno jsou popsány dosud známé informace o síti adiktologických služeb v ČR. Dále je představena metodika studie Sčítání adiktologických služeb 2020 a její výsledky.

Souhrn hlavních výsledků studie je uveden v závěru; z něj citujeme první odstavec:

  • Studie Sčítání adiktologických služeb 2020 se zúčastnilo 292 jednotek různých typů z celé ČR, nejčastěji se statutem sociální služby a zdravotnického zařízení. I na základě dalších zdrojů se jeví, že jádro adiktologických služeb v ČR tvoří cca 300 programů. Skladba typů programů zahrnovala kontaktní a poradenské služby a ambulantní léčbu (obě 87 jednotek), terénní programy (65), doléčovací programy (53), lůžkovou péči (19), substituční léčbu (18), terapeutické komunity (16) a detoxifikaci (13). Statut sociální služby uvedlo 64 % jednotek a 12 % mělo smlouvu se zdravotní pojišťovnou na úhradu zdravotních služeb. Pětina jednotek měla sídlo v Praze, více než 12 % jednotek pocházelo z Moravskoslezského kraje, po více než desetině jednotek sídlilo v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

Autoři tohoto čísla Zaostřeno: Mgr. Barbara Janíková, Ing. Blanka Nechanská, Ph.D.

Editoři: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr. Kateřina Grohmannová

Doporučená citace

Janíková, B., Nechanská, B. (2021). Sčítání adiktologických služeb 2020. Zaostřeno 7 (3), 1–20.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.