06/21 Návykové látky v České republice 2021

Zaostřeno 6/2021 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných v jednotlivých tematicky orientovaných zprávách věnovaných situaci v oblasti závislostí zpracovaných v r. 2021: Zprávě o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v ČR 2021, Zprávě o alkoholu v ČR 2021, Zprávě o problematickém užívání psychoaktivních léků v ČR 2021 a Zprávě o nelegálních drogách v ČR 2021, případně Souhrnné zprávě o závislostech v ČR 2021. Shrnuje tak aktuální situaci a vývoj v oblasti politiky v oblasti závislostí, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání návykových látek, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek a aktuální trendy na drogových trzích.

Autoři tohoto čísla Mgr. Pavla Chomynová, Mgr. Zuzana Dvořáková, Mgr. Zdeněk Rous

Editor tohoto čísla Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace

Chomynová, P., Dvořáková, Z. & Rous, Z. 2021. Návykové látky v České republice 2021. Zaostřeno 7 (6), 1-20.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.