06/21 Návykové látky v České republice 2021

Zaostřeno 6/2021 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných v jednotlivých tematicky orientovaných zprávách věnovaných situaci v oblasti závislostí zpracovaných v r. 2021: Zprávě o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v ČR 2021, Zprávě o alkoholu v ČR 2021, Zprávě o problematickém užívání psychoaktivních léků v ČR 2021 a Zprávě o nelegálních drogách v ČR 2021, případně Souhrnné zprávě o závislostech v ČR 2021. Shrnuje tak aktuální situaci a vývoj v oblasti politiky v oblasti závislostí, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání návykových látek, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek a aktuální trendy na drogových trzích.

Autoři tohoto čísla Mgr. Pavla Chomynová, Mgr. Zuzana Dvořáková, Mgr. Zdeněk Rous

Editor tohoto čísla Mgr. Pavla Chomynová

Doporučená citace

Chomynová, P., Dvořáková, Z. & Rous, Z. 2021. Návykové látky v České republice 2021. Zaostřeno 7 (6), 1-20.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.