2019 - Zaostřeno

Podstránky

06/19 Návykové látky v ČR v r. 2018

Toto číslo periodika Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 – shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Čtěte více

05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

Toto číslo časopisu Zaostřeno obsahuje překlad zprávy vydané v březnu 2018 americkou neziskovou organizací The Brookings Institution.

Čtěte více

04/19 Hraní digitálních her u českých adolescentů

Toto číslo Zaostřeno přináší přehled aktuálního stavu hraní digitálních her u českých adolescentů získaného prostřednictvím reprezentativního celorepublikového výzkumu mezi 3950 respondenty ve věku 11–19 let realizovaného Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018.

Čtěte více

03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

Toto číslo obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2018 zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

02/19 mHEALTH aplikace jako možnost intervence

Zaostřeno 2/2019 je překladem dokumentu Papers m-Health applications for responding to drug use and associated harms, vydané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

Čtěte více

01/19 Prevence smrtelných předávkování

Toto číslo časopisu Zaostřeno je překladem dokumentu "Perspectives on Drugs: Preventing overdose deaths in Europe" původně vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

Čtěte více

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist