2019 - Zaostřeno

Podstránky

06/19 Návykové látky v ČR v r. 2018

Toto číslo periodika Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 – shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Čtěte více

05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

Toto číslo časopisu Zaostřeno obsahuje překlad zprávy vydané v březnu 2018 americkou neziskovou organizací The Brookings Institution.

Čtěte více

04/19 Hraní digitálních her u českých adolescentů

Toto číslo Zaostřeno přináší přehled aktuálního stavu hraní digitálních her u českých adolescentů získaného prostřednictvím reprezentativního celorepublikového výzkumu mezi 3950 respondenty ve věku 11–19 let realizovaného Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018.

Čtěte více

03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

Toto číslo obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2018 zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

02/19 mHEALTH aplikace jako možnost intervence

Zaostřeno 2/2019 je překladem dokumentu Papers m-Health applications for responding to drug use and associated harms, vydané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

Čtěte více

01/19 Prevence smrtelných předávkování

Toto číslo časopisu Zaostřeno je překladem dokumentu "Perspectives on Drugs: Preventing overdose deaths in Europe" původně vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

Čtěte více

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist