2016 - Zaostřeno

Podstránky

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

Toto číslo obsahuje přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015.

Čtěte více

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

Toto číslo Zaostřeno obsahuje přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u české mládeže zjištěných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015.

Čtěte více

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

Toto číslo Zaostřeno obsahuje souhrn druhé výroční zprávy o hazardním hraní v ČR zpracované národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

Toto číslo Zaostřeno předkládá informace o situaci v oblasti infekčních onemocnění spojených s užíváním drog v Evropě za období do června 2015.

Čtěte více

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

Tento dokument zpracovaný v rámci projektu ALICE RAP poskytuje informace o vymezení termínů souvisejících s hazardním hraním,o jeho prevalenci, problémech s ním spojených a o jeho regulaci v rámci Evropské unie.

Čtěte více

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

Výsledky mnoha analýz poukazují na skutečnost, že v Evropské unii jsou s pitím problémy a že alkohol je v rámci unie drogou číslo jedna a také primárním problémem z hlediska závislosti.

Čtěte více

Zaostřeno 2016

Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.