2016 - Zaostřeno

Podstránky

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

Toto číslo obsahuje přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015.

Čtěte více

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

Toto číslo Zaostřeno obsahuje přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u české mládeže zjištěných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015.

Čtěte více

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

Toto číslo Zaostřeno obsahuje souhrn druhé výroční zprávy o hazardním hraní v ČR zpracované národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Čtěte více

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

Toto číslo Zaostřeno předkládá informace o situaci v oblasti infekčních onemocnění spojených s užíváním drog v Evropě za období do června 2015.

Čtěte více

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

Tento dokument zpracovaný v rámci projektu ALICE RAP poskytuje informace o vymezení termínů souvisejících s hazardním hraním,o jeho prevalenci, problémech s ním spojených a o jeho regulaci v rámci Evropské unie.

Čtěte více

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

Výsledky mnoha analýz poukazují na skutečnost, že v Evropské unii jsou s pitím problémy a že alkohol je v rámci unie drogou číslo jedna a také primárním problémem z hlediska závislosti.

Čtěte více

Zaostřeno 2016

Čtěte více

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist