05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

Zaostřeno 5/16 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u české mládeže zjištěných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015. Studie ESPAD je důležitým zdrojem informací o užívání návykových látek mezi evropskými školáky již od r. 1995, a je proto nedocenitelná pro sledování trendů v čase. Použití standardizovaných metod a nástrojů na reprezentativních souborech studentů ve věku 15-16 let poskytuje vysoce kvalitní porovnatelné údaje mezi jednotlivými zeměmi. V r. 2015 se konala již šestá vlna studie, zúčastnilo se jí 35 zemí včetně ČR.

Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Ladislav Csémy, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.