Zaostřeno 2016

Zaostřeno

(ročník druhý s novým názvem; ročník čtrnáctý od počátku vydávání časopisu, původně pod názvem Zaostřeno na drogy)

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015 (ESPAD)

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

Souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2015

Speciál v angličtině:

Gambling in the Czech Republic in 2015


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist