Zaostřeno 2016

Zaostřeno

(ročník druhý s novým názvem; ročník čtrnáctý od počátku vydávání časopisu, původně pod názvem Zaostřeno na drogy)

01/16 Alkohol - opomíjená závislost

02/16 Hazardní hraní - mince o dvou stranách

03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

05/16 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015 (ESPAD)

06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

Souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2015

Speciál v angličtině:

Gambling in the Czech Republic in 2015