01/16 Alkohol - opomíjená závislost

Autor: projekt ALICE RAP (pod vedením prof. Peter Andersona s přispěním prof. Jürgena Rehma a prof. Robina Rooma)

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor českého překladu: MUDr. Viktor Mravčík, PhD.

Výsledky mnoha analýz poukazují na skutečnost, že v Evropské unii jsou s pitím problémy a že alkohol je v rámci unie drogou číslo jedna a také primárním problémem z hlediska závislosti. Míra spotřeby alkoholu přitom v posledních deseti letech setrvává na vysokých hodnotách. V tomto Zaostřeno se mimo jiné uvádí, proč je na čase, aby se na úrovni jednotlivých států i v celoevropském měřítku začala podnikat koncepční opatření. Text vychází z regionálních i globálních iniciativ a aktivních diskusí na téma alkoholu, které probíhají v mnoha členských státech EU (např. britská strategie proti nadměrnému požívání alkoholu, v níž se navrhuje zavedení minimální ceny za gram alkoholu), a upozorňuje tak na širokou škálu opatření, která mohou věci změnit a pomoci prosadit zájmy veřejného zdraví proti zájmům obchodním či komerčním.

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist