01/16 Alkohol - opomíjená závislost

Autor: projekt ALICE RAP (pod vedením prof. Peter Andersona s přispěním prof. Jürgena Rehma a prof. Robina Rooma)

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor českého překladu: MUDr. Viktor Mravčík, PhD.

Výsledky mnoha analýz poukazují na skutečnost, že v Evropské unii jsou s pitím problémy a že alkohol je v rámci unie drogou číslo jedna a také primárním problémem z hlediska závislosti. Míra spotřeby alkoholu přitom v posledních deseti letech setrvává na vysokých hodnotách. V tomto Zaostřeno se mimo jiné uvádí, proč je na čase, aby se na úrovni jednotlivých států i v celoevropském měřítku začala podnikat koncepční opatření. Text vychází z regionálních i globálních iniciativ a aktivních diskusí na téma alkoholu, které probíhají v mnoha členských státech EU (např. britská strategie proti nadměrnému požívání alkoholu, v níž se navrhuje zavedení minimální ceny za gram alkoholu), a upozorňuje tak na širokou škálu opatření, která mohou věci změnit a pomoci prosadit zájmy veřejného zdraví proti zájmům obchodním či komerčním.

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.