03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

Zaostřeno 3/2016 obsahuje informace získané za základě tzv. indikátoru Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (EMCDDA) pro oblast infekčních onemocnění, údaje o realizovaných opatřeních, a dále hlavní body a nové poznatky, které byly projednávány v rámci výročního zasedání expertního týmu pro tento indikátor ("DRID").

Autoři tohoto čísla: Isabelle Giraudon, Jane Mounteney,Eleni Kalamara,Dagmar Hedrich

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editoři českého překladu: Mgr. Barbara Janíková, Tereza Černíková


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist