03/16 Infekční onemocnění spojená s užíváním drog v Evropě

Zaostřeno 3/2016 obsahuje informace získané za základě tzv. indikátoru Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (EMCDDA) pro oblast infekčních onemocnění, údaje o realizovaných opatřeních, a dále hlavní body a nové poznatky, které byly projednávány v rámci výročního zasedání expertního týmu pro tento indikátor ("DRID").

Autoři tohoto čísla: Isabelle Giraudon, Jane Mounteney,Eleni Kalamara,Dagmar Hedrich

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editoři českého překladu: Mgr. Barbara Janíková, Tereza Černíková