2009 - Zaostřeno na drogy

Podstránky

01/09 Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR

Titul: Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR. Podtitul: Hodnocení kvality sbíraných dat. Autorka: Běla Studničková. Editoři: Viktor Mravčík, Lenka Miovská.
Čtěte více

02/09 Česká protidrogová politika a její koordinace

Titul Česká protidrogová politika a její koordinace. Podtitul Historie a současnost. Autorka Lucia Kiššová. Jazyková korektura: Alena Palčová.
Čtěte více

03/09 Výdejní automaty na harm reduction materiál

Titul: Výdejní automaty na harm reduction materiál. Podtitul: Souhrn poznatků a první zkušenosti v ČR. Autoři: Vojtěch Janouškovec, Viktor Mravčík. Editor: Barbora Orlíková.
Čtěte více

04/09 Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků

Titul: Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků. Podtitul: Prevalence, vzorce užívání, rizika a možnosti intervence. Autoři: Petra Vondráčková, Jaroslav Vacek, Kateřina Grohmannová.
Čtěte více

05/09 Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek

Titul: Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek. Podtitul: Úvod do problematiky. Autor: Martin Šefránek.
Čtěte více

06/09 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008

Titul: Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008. Podtitul: Souhrn výroční zprávy. Autoři: Vlastimil Nečas, Roman Pešek. Editor: Viktor Mravčík.
Čtěte více

Ediční plán 2009

Zaostřeno na drogy.
Čtěte více

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist