01/09 Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR

Evropský monitorovací systém se v oblasti klíčového indikátoru Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog (Treatment Demand Indicator -TDI) zaměřuje nejen na skladbu sledovaných dat o léčených uživatelích drog, ale věnuje pozornost i kvalitě dat získávaných v jednotlivých zemích.
Autorka MUDr. Běla Studničková v závěru tohoto Zaostřeno na drogy konstatuje, že v Regisrtu žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog jsou v ČR získávána úplná a kvalitní data, zejména co se týká klíčových proměnných nejvyšší priority ze skupiny A.
Všechny proměnné ze skupin A, B a C – kromě výše uvedených proměnných „injekční aplikace drogy kdykoliv v životě“, „kým byl klient k léčbě doporučen“ a „charakter bydlení“ – se v celém registru, tak i v podskupinách podle typu L/K centra pohybují v rozmezí 0–10 % a jejich kvalita je tedy hodnocena jako „dobrá“ podle systému navrženého EMCDDA.
Kvalitě dat bude i nadále věnována soustavná pozornost. Týká se to i použití zaváděné aplikace UniData, která by měla umožnit přesnější a úplnější konverzi dat Registru žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog, vedeného hygienickou službou ČR. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist