Ediční plán 2009

  1. Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR
  2. Česká protidrogová politika a stávající systém její koordinace (česky, anglicky)
  3. Výdejní automaty na harm reduction materiál
  4. Užívání psychoaktivních látek, informačních technologií a patologického hráčství u vysokoškolských studentů
  5. Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 (česky, anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist