Ediční plán 2009

  1. Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR
  2. Česká protidrogová politika a stávající systém její koordinace (česky, anglicky)
  3. Výdejní automaty na harm reduction materiál
  4. Užívání psychoaktivních látek, informačních technologií a patologického hráčství u vysokoškolských studentů
  5. Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 (česky, anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage