Ediční plán 2009

  1. Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR
  2. Česká protidrogová politika a stávající systém její koordinace (česky, anglicky)
  3. Výdejní automaty na harm reduction materiál
  4. Užívání psychoaktivních látek, informačních technologií a patologického hráčství u vysokoškolských studentů
  5. Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 (česky, anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor