Ediční plán 2009

  1. Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR
  2. Česká protidrogová politika a stávající systém její koordinace (česky, anglicky)
  3. Výdejní automaty na harm reduction materiál
  4. Užívání psychoaktivních látek, informačních technologií a patologického hráčství u vysokoškolských studentů
  5. Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 (česky, anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist