05/09 Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek

Toto číslo Zaostřeno na drogy je věnováno hodnocení výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek. Intervencemi je míněna široká škála strukturovaných psycho-sociálních intervencí.
Autor Mgr. Martin Šefránek uvádí, že hodnocení výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek v ČR postrádá systematické teoreticko-metodologické ukotvení; hodnocení proto je prováděno ad hoc pro jednotlivé programy. Často se omezuje na výkaznictví výkonů a průběžných indikátorů, které jsou součástí průběžných a závěrečných zpráv předkládaných v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Autor proto přináší jak teoretický úvod do problematiky, tak (zahraniční) příklady evaluačních nástrojů a odkazy na studie hodnotící výsledky léčebných intervencí u uživatelů drog.
V příloze Zaostřeno na drogy č. 5/2009 je v plném znění zveřejněn český překlad dotazníku TOP - Treatment Outcome Profile (Profil výsledků léčby), který je užíván ve Spojeném království jako jednotný nástroj pro monitorování průběhu a výsledků léčby a jiných intervencí u uživatelů návykových látek na národní úrovni. Dotazník byl validizován ve Spojeném království pro klienty nad 16 let; údaje se hlásí do Národního drogového monitorovacího systému (National Drug Treatment Monitoring System - NDTMS). Pokud by měl být dotazník používán v jiných podmínkách (např. v ČR) je třeba jej podrobit validizační studii. Podrobnější informarce o dotazníku TOP a podmínkách jeho využití poskytuje programový manažer Paul Hammond, National Treatment Agency, United Kingdom.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist