05/09 Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek

Toto číslo Zaostřeno na drogy je věnováno hodnocení výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek. Intervencemi je míněna široká škála strukturovaných psycho-sociálních intervencí.
Autor Mgr. Martin Šefránek uvádí, že hodnocení výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek v ČR postrádá systematické teoreticko-metodologické ukotvení; hodnocení proto je prováděno ad hoc pro jednotlivé programy. Často se omezuje na výkaznictví výkonů a průběžných indikátorů, které jsou součástí průběžných a závěrečných zpráv předkládaných v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Autor proto přináší jak teoretický úvod do problematiky, tak (zahraniční) příklady evaluačních nástrojů a odkazy na studie hodnotící výsledky léčebných intervencí u uživatelů drog.
V příloze Zaostřeno na drogy č. 5/2009 je v plném znění zveřejněn český překlad dotazníku TOP - Treatment Outcome Profile (Profil výsledků léčby), který je užíván ve Spojeném království jako jednotný nástroj pro monitorování průběhu a výsledků léčby a jiných intervencí u uživatelů návykových látek na národní úrovni. Dotazník byl validizován ve Spojeném království pro klienty nad 16 let; údaje se hlásí do Národního drogového monitorovacího systému (National Drug Treatment Monitoring System - NDTMS). Pokud by měl být dotazník používán v jiných podmínkách (např. v ČR) je třeba jej podrobit validizační studii. Podrobnější informarce o dotazníku TOP a podmínkách jeho využití poskytuje programový manažer Paul Hammond, National Treatment Agency, United Kingdom.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist