03/09 Výdejní automaty na harm reduction materiál

Distribuce čistého injekčního materiálu injekčním uživatelům drog patří mezi ověřené metody prevence šíření infekcí mezi uživateli drog. Má různé formy, nejčastěji jde o výměnné programy zařízení a agentur specializovaných na poskytování péče uživatelům drog - ať už v kontaktních centrech, v terénních programech včetně použití automobilů, dále může jít o programy v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (např. ordinace pro léčbu pohlavních nemocí) a také prostřednictvím výdejních automatů.
Výdejní automaty na harm reduction materiál se poprvé objevily v r. 1987 v Kodani v Dánsku. O několik měsíců později byly nainstalovány v Norsku a následně byly uvedeny do řady Evropských zemí. Mimo Evropu jsou instalovány např. v Austrálii a na Novém Zélandu.
Využívání výdejních automatů je efektivním nástrojem, jak oslovit i ty skupiny uživatelů drog, které nejsou v kontaktu s jinými službami - jde zejména o tzv. obtížně kontaktovatelné a vysoce rizikové skupiny uživatelů. V rámci projektu NON STOP 24 o.s. Progressive byl výdejní automat, jako první a unikátní projekt tohoto druhu, instalován v Praze 5.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.