2017 - Zaostřeno

Podstránky

06/17 Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR

Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci v ČR jsou od r. 2010 opakovaně zjišťovány prostřednictvím průřezové dotazníkové studie. Studii realizuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a agenturou ppm factum research. Toto číslo prezentuje hlavní výsledky poslední vlny studie včetně trendů v letech 2010–2016.

Čtěte více

05/17 Drogová situace v České republice v roce 2016

Toto číslo obsahuje přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016.

Čtěte více

04/17 Společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog

Překlad přílohy dokumentu Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog, který na svém 30. zvláštním zasedání přijalo Valné shromáždění OSN.

Čtěte více

03/17- Hazardní hraní v České republice v roce 2016

Toto číslo Zaostřeno obsahuje Souhrn výroční zprávy o hazardním hraní v ČR. Zahrnuje období roku 2016 s přesahem do roku 2017, který přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování hazardních her.

Čtěte více

02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

Toto číslo Zaostřeno obsahuje aktualizovanou verzi tématické zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA) zaměřené na řešení problematiky alkoholu a drog v prostředí zábavy, původně vydanou pod názvem Responding to alcohol and drugs and related problems in recreational settings, 2010.

 

Čtěte více

01/17 Modely legální nabídky konopí: nejnovější vývoj

Toto číslo Zaostřeno obsahuje překlad dokumentu vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA) pod názvem PERSPECTIVES ON DRUGS Models for the legal supply of cannabis: recent developments.

Čtěte více